WebAssembly có thể giúp tăng tốc tất cả các loại trình duyệt vào năm nay

Ngoc Huynh

Dạng thức lập trình khả chuyển cam kết mang tốc độ nhanh hơn cho các ứng dụng Web.

Dự án WebAssembly nâng cao hiệu suất của Web hiện tại đang có những triển khai thử nghiệm trên những trình duyệt nổi tiếng. Các lập trình viên cũng đang đưa ra thiết kế của dạng thức nhị phân đóng vai trò như là phần trụ cột của công nghệ.

Thật vậy, WebAssembly có thể sẽ sẵn sàng trong năm nay trên một vài trình duyệt.

Vào cuối tháng Sáu, WebAssembly chú trọng đến dạng thức lập trình khả chuyển để vận hành một cách an toàn trên các trình duyệt ở tốc độ cao. “Nó được thiết kế nhằm mang đến hiệu quả cho các trình duyệt trong quá trình download, decode (giải mã), và biên dịch (compile) và vận hành ở tốc độ nhanh bằng việc tận dụng các khả năng phần cứng có sẵn,” ông Luke Wagner – lập trình viên tại Mozilla cho hay. Hiện tại các ông lớn Google, Mozilla, Microsoft và Apple đều tham gia vào quá trình phát triển của dự án này.

Và bây giờ, đã có những thử nghiệm WebAssembly trên các trình duyệt như Firefox, Edge, Safari, và Chrome.

Một người dùng có thể biên dịch một chương trình sử dụng ngôn ngữ cao cấp sang WebAssembly và chạy nó trên một trên trình duyệt. Như là bước khởi đầu, đối với phiên bản MVP (Minimum Viable Product – sản phẩm khả thi tối thiểu), mục tiêu là đảm bảo chắc chắn rằng một chương trình C/C++ có thể được biên soạn sang WebAssembly và chạy trong trình duyệt.

Trong khi chờ đợi có sự hỗ trợ dành cho trình duyệt, các lập trình viên của WebAssembly đang xây dựng các công cụ biên dịch nó sang asm.js subset của JavaScript, và đảm bảo WebAssembly có thể sử dụng ngay cả trên các trình duyệt mà chưa hỗ trợ WebAssembly.

WebAssembly sẽ chú trọng đến tính an toàn của bộ nhớ (memory-safe), SEE (Sandboxed Execution Envirnment – đây là một framework dùng để xây dựng kiểm thử tự động trong các môi trường an toàn). Nó sẽ truy cập chức năng của trình duyệt thông qua các Web API có khả năng truy cập tương tự từ JavaScript.

Các lập trình viên của dự án sử dụng WebAssembly để port các ứng dụng lớn sang Web và để triển khai các kernel hiệu suất của các Web framework. Họ cũng mong muốn WebAssembly có thể giúp các ngôn ngữ khác biên dịch sang Web một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, WebAssembly vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Do đó, các lập trình viên cần phải thử nghiệm với các triển khai trình duyệt và đưa ra các phản hồi trước khi được giới thiệu chính thức.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/