VueJS cơ bản – Những điều cần biết

Tram Ho

1. Giới thiệu

Xin chào mọi người. Sau đây mình xin phép viết 1 bài về VueJS cơ bản. Mình sẽ đề cập đến những nội dung như VueJS là gì, nó có những đặc điểm nào, cú pháp và các đặc trưng cơ bản của VueJS.

VueJS là gì ?

Gọi tắt là Vue, là một framework linh động dùng để xây dựng giao diện người dùng.

Khác với các framework nguyên khối (monolithic), Vue được thiết kế từ đầu theo hướng cho phép và khuyến khích việc phát triển ứng dụng theo từng bước.

Khi phát triển lớp giao diện (view layer), người dùng chỉ cần dùng thư viện lõi (core library) của Vue, vốn rất dễ học và tích hợp với các thư viện hoặc dự án có sẵn. Cùng lúc đó, nếu kết hợp với những kĩ thuật hiện đại như SFC (single file components) và các thư viện hỗ trợ, Vue cũng đáp ứng được dễ dàng nhu cầu xây dựng những ứng dụng một trang (SPA – Single-Page Applications) với độ phức tạp cao hơn nhiều.

2. Một số kiến thức cơ bản về Vue

2.1. Instance trong VueJS

Khởi tạo

Mỗi Instance hay là một đối tượng trong. Để khởi tạo một đối tượng trong Vue ta sử dụng cú pháp:

Trong đó: options là nơi các bạn cấu hình các tùy chọn.

Constructor

Khi khởi tạo một instance Vue, bạn cần có options có thể chứa các tùy chọn cho data, template, element, methods, callback,…

VD:

Instance lifecycle hook

Instance lifecycle hook là một vòng đời hoạt động của Vue, khi Vue chạy đến một thời điểm nào đó trên vòng đời hoạt động thì sẽ có các scope event được gọi kèm theo đó, các scope event này đã được định tên sẵn và bạn không thể thay đổi name của nó mà chỉ có thể override nó thôi.

Trong VueJS có các event sau:

 • beforeCreate() – được gọi khi chúng ta khởi tạo Vue và trước khi thực hiện tiến trình observe Data và init Events.
 • created() – được gọi khi tiến trình observe Datainit Events hoàn thành.
 • beforeMount() – được gọi ngay sau khi tiến trình render function hoàn tất.
 • mounted() – được gọi khi tiến trình replace el hoàn tất.
 • beforeUpdate() – được gọi khi data có sự thay đổi, và trước khi visualDOM re-rendered.
 • updated() – được gọi khi data đã được thay đổi.
 • beforeUnmount() – được gọi ngay trước khi vue instance được unmount().
 • unmounted() – được gọi khi vue instance đã unmounted().

2.2. Template Syntax trong VueJS

Interpolation.

Intercalation là một thuật ngữ trong Vue.js. Đây là quá trình thêm một văn bản, nội dung, attribute ,.. vào các thẻ HTML bằng Vue.js.

Text

Để bind một đoạn văn bản vào trong một tag HTML thì bạn sử dụng cú pháp sau:

Trong đó, avariable là tên thuộc tính mà chúng ta đã khai báo ở vue instance.

VD

Raw HTML
Nếu như bạn muốn hiển thị dữ liệu ra dưới dạng append cả HTML code (như hàm html trong jquery hoặc innerHTML trong javascript) thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

Trong đó:

tag là các tag trong HTML.
data là dữ liệu mà bạn muốn bind vào tag đó (dữ liệu này thường được khai báo trong data scope của vue.js).

Attributes
Để có thể thêm các attribute vào tag HTML bằng dữ liệu trong vue.js thì bạn sử dụng cú pháp sau:

Trong đó:

attributeName là tên của attribute mà bạn muốn thực hiện binding.
data là data mà bạn đã thiết lập trong vue.js.

Using JavaScript Expressions
Như mình đã có nói ở trên là chúng ta có thể sử dụng code javascript trong cặp dấu {{}}, nhưng các bạn cần chú ý là chúng ta chỉ có thể sử dụng các scope đã được khai báo mặc định trong JavaScript thôi còn các biến hay object,.. mà người dùng tự định nghĩa thì sẽ không thể sử dụng được.

VD: Sử dụng các toán tử và câu lệnh điều kiện trong cặp dấu {{}}.

Directives.

Directives trong Vue là các attribute được thiết lập bằng các tiền tố v-. Giá trị của các attribute này thường là các biểu thức javascript duy nhất, chỉ trừ v-for.

VD

Arguments
Trong một số các directives nó sẽ cho phép các bạn truyền tham số vào. Để truyền tham số vào các directive này thì bạn chỉ cần ngăn giữa directives và tham số bằng dấu : .

VD:

Hoặc bạn cũng có thể thêm các event trên DOM bằng directives v-on trong Vue.

VD: Thêm sự kiện click vào button.

Modifiers
Directives dạng này cho phép bạn định nghĩa một hành động đặc biệt khi thực hiện directives đó. Các modifiers này được ngăn cách với directives bởi dấu .

VD: Thêm sự kiên submit cho form và kèm theo đó là preventDefault.

Ở trong ví dụ trên, mình đã thêm sự kiện onsubmit cho form và đồng thời xác định modifier prevent cho form đó. Modifier này sau khi được render thì nó sẽ thành event.preventDefault()

Shorthands.

Tiền tố v- phục vụ như một trực quan để đánh dấu sử dụng vue so với các framework khá. Chính vì thế nên vue cũng có cung cấp cho chúng ta 2 cách viết ngắn gọn hơn với 2 dạng directive là v-bindv-on như sau:

v-bind

v-on

Tuy rằng, viết kiểu ngắn gọn như này nó hơi khác biệt hơn so với bình thường nhưng nhìn chung thì @: đều là các ký tự hợp lệ khi đặt tên cho atrribute trong HTML và nó cũng được hỗ trợ bởi các trình duyệt. Và khi Vue render nó thì nó sẽ không hiển thị hai kí tự này ngoài trình duyệt.

2.3. Methods

Như bạn đã thấy ở ví dụ form ở trên mình đã nhắc tới method vậy trong Vue chúng ta dùng như thế nào.

Để khởi tạo một function chúng ta chỉ cần thêm methods và viết function ở trong đó là được. Cụ thể:

Một khi chúng ta click vào button Add thì kết quả sẽ tăng và ngược lại.

2.4. Computed

Computed properties.
Để hiểu được về computed thì chúng ta làm thử 1 ví dụ trước:

Theo các bạn chúng ta sẽ sử dụng cái nào trong trường hợp trên khi add được gọi.

Để biết trường hợp nào được gọi thì chúng ta cần biết khi sử dụng computed thì chúng ta sẽ không có tham số đầu vào và khi gọi chúng ta chỉ cần gọi add mà không cần add(). Đó chính là điểm khác biết giữa computed và method khi sử dụng.

Computed có khả năng cache lại dữ liệu khi gọi function này lần đầu tiên để những lần tiếp theo nó sẽ lấy ra dữ liệu ở trong cache đã được xử lý qua computed còn method thì không.

Computed thường thực hiện với dữ liệu có trong instance để hạn chế việc tính toán và lấy dữ liệu ở trong cache.

2.5. Watcher

watcher có thể hiểu là người theo dõi. Nó dùng để theo dõi sự thay đổi của dữ liệu của đối tượng. Chúng ta sẽ sử dụng watcher giống như methodscomputed.
Vd

Cả methods, computed , watcher đều có những ưu điểm riêng nhưng tùy vào mục đích sử dụng cụ thể mà chúng ta sẽ áp dụng chúng một cách tối ưu nhất.

2.6. Rendering

v-if

Trong Vue chúng ta sử dụng v-if để thực hiện các render có liên quan đến điều kiện.

Lúc này, nếu như giá trị bên trong v-if trả về là true thì sẽ được hiển thị và ngược lại, là false thì sẽ được ẩn. Điều này tương tự như cách hoạt động của câu lệnh if else bình thường chỉ có điều khác ở cách trình bày. Và đương nhiên bạn cũng có thể kết hợp với v-else.

v-show

Ngoài cách sử dụng v-if ở trên thì bạn cũng có thể sử dụng v-show với nguyên lý tương tự. Tức là giá trị bên trong v-show trả về true thì tag chứa nó sẽ hiển thị và ngược lại giá trị bên trong nó là false thì tag chứa nó sẽ ẩn.

Tuy nhiên thì các bạn có thể view source của ví dụ trên nên để thấy điều khác biệt giữa v-ifv-show.

 • Đối với trường hợp dữ liệu thay đổi nhiều trong một lần chạy thì bạn nên chọn v-show vì nó chỉ render lần đầu khi chạy.
 • Còn đối với dữ liệu không thay đổi trong 1 lần chạy thì lên chọn v-if vì nó có tính chất private hơn.
v-for

Trong Vue.js chúng ta có thể sử dụng v-for để hiển thị ra các item có trong mảng với cú pháp

Trong đó:

 • item là biến được gán cho các item có trong mảng.
 • list là mảng dữ liệu các bạn cần duyệt.

Mình sẽ render tất cả các name có trong mảng student của ví dụ sau.

Nếu như bạn muốn lấy ra index của phần tử nữa thì bạn sử dụng cú pháp sau:

Form Input Binding

Đối với việc lập trình web thì làm việc với form sẽ là việc thường xuyên được thực hiện.
v-model dùng để rằng buộc dữ liệu với form. Khi nhập dữ liệu ô input thì nó sẽ được cập nhật vào thuộc tính cùng tên ở data của Vue.

Events:

Chúng ta có thể dùng directive v-on để lắng nghe các sự kiệnvà thực thi khi những sự kiện này được kích hoạt.

Ví dụ:

Ngoài click thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về xử lý sự kiện khác.

3. Tổng kết

Qua các nội dung ở trên thì mình đã chia sẻ được một số điều cơ bản của Vue. Chúng ta có thể nắm được cách tạo một Vue instance, các cú pháp sử dụng, cách render dữ liệu.

Rất mong bài viết này sẽ giúp ích được cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài viết sau của mình.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo