VNITO 2015: Vinh danh 33 doanh nghiệp gia công CNTT hàng đầu Việt Nam

Ngoc Huynh

Giải thưởng doanh nghiệp Gia công CNTT hàng đầu Việt Nam 2015 (VNITO Award 2015) do Ban tổ chức của Hội nghị gia công CNTT Việt Nam đề xướng. Mục đích của giải thưởng là nhằm tôn vinh và quảng bá các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực ITO/BPO đã đạt được những thành công to lớn ở Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp đạt giải tiếp cận các đối tác và thị trường tiềm năng.

Hội đồng bình chọn bao gồm các chuyên gia thuộc lĩnh vực CNTT trong nước và quốc tế như: KPMG, IDC, HCA, HITECHA, AMCHAM, EUROCHAM, CANCHAM, GBA, JICA.

Và sau đây là danh sách danh 33 doanh nghiệp gia công CNTT hàng đầu Việt Nam đã được vinh danh trong buổi lế trao thưởng nằm trong khuôn khổ sự kiện VNITO 2015 vào tối ngày 15/10/2015:

I. Nhóm 10 doanh nghiệp lớn nhất

1. Công ty TNHH phần mềm FPT (FSoft)
2. Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions)
3. Công ty TNHH Harvey Nash Vietnam
4. Công ty cổ phần Global Cybersoft Viet Nam (GCS)
5. Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS)
6. Công ty TNHH Lưỡng Toàn Rạng Công (Logigear Vietnam)
7. Công Ty TNHH Mạng máy tính Phú Sỹ (FUJINET)
8. Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần Mềm Bình Minh (Sunrise Software Solutions)
9. Công ty TNHH ISB Viet Nam (IVC/ISB Vietnam)
10. Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam

II. Nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu


1. Công ty TNHH Infonam
2. Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông Đa Phương Tiện Sáng Kiến – IMT Solutions
3. Công ty TNHH International Châu Á – Seta International Asia
4. Công ty Tư vấn và Phát triển phần mềm LARION
5. Công ty Vinasource
6. Công ty TNHH LUXOFT Việt Nam
7. Công Ty TNHH Tài Nguyên Công Nghệ Việt Nam – TRV- Enclave
8. Công ty Cổ phần Dịch vụ Đông Tiến (DTSC)
9. Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hanel
10. Công ty TNHH Rikkeisoft
11. Công ty Cổ phần QSoft Việt Nam
12. Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
13. Công ty Cổ phần V-Next
14. Công ty Cổ Phần V.B.P.O

III. Nhóm các doanh nghiệp triển vọng cao

1. Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm WINMAIN
2. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC)
3. Công ty Cổ phần Công nghệ Titan
4. Công ty TNHH SEQUENT ASIA IT
5. Công ty TNHH Dịch Vụ Thành Công
6. Công ty TNHH Augen Việt Nam
7. Công ty Tư vấn Giải Pháp CNTT Toàn Cầu Xanh (Green Global)
8. Công ty Cổ Phần Savvycom
9. Công ty TNHH Công Nghệ Trực Tuyến Kỳ Anh – Kyanon Digital

Chia sẻ bài viết ngay