Vmware củng cố giá trị giải pháp Docker dành cho doanh nghiệp

Ngoc Huynh

Vmware đang nâng cấp lại Docker với việc bổ sung thêm những tiện ích dành cho doanh nghiệp như quản lý tài khoản người dùng thông qua Active Directory và quyền truy cập dựa theo vai trò đối với các dự án liên quan đến Docker.

Wmware đã chính thức công bố bản phát hành Harbor – một dự án mã nguồn mở bổ sung thêm các tính năng ở cấp độ doanh nghiệp trong Docker. Harbor có thể chứng tỏ được tính hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nhỏ luôn thận trọng với các chi phí liên quan tới công cụ tạo môi trường Docker.

Harbor đang nâng cấp bản distribution (distro) hiện có của Docker cùng với các tính năng cụ thể ở cấp độ doanh nghiệp có liên quan. Người dùng có thể được xác thực và quản lý thông qua Active Directory/LDAP, và họ có thể có các quyền điều khiển truy cập dựa trên vai trò và quyền hạn đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Các repos, và người dùng đang sử dụng có thể được nhóm lại với nhau như các dự án và được phép liên kết với nhau. Do đó, những người đứng đầu dự án có thể kiểm soát tốt hơn codebase so với những người đóng góp.

Harbor cũng mang đến mức độ thuận tiện và tự động dành cho Docker. Nếu bạn có nhiều Docker Registry instances, Harbor có thể tự động sao chép các hình ảnh giữa chúng. Hầu hết các chức năng của Harbor đều đã được khả dụng thông qua một cổng thông tin người dùng trên nền tảng web, nhưng chúng cũng expose qua RESTful API vì mục đích tự động hóa.

Nhiều tính năng của Harbor cho đến nay không hẳn đều rất linh hoạt. Chẳng hạn, với RBACs, người dùng không thể thêm vai trò tùy chỉnh (trừ khi họ muốn thay đổi mã nguồn). Chỉ có bốn vai trò gắn liền được cung cấp – Guest, Developer, Project Admin và Sysadmin – mặc dù chúng chiếm phần lớn các trường hợp sử dụng trong thời gian này.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/