Visual Studio Code phát hành phiên bản mới tháng 11 năm 2018

Linh Le

Microsoft đã phát hành phiên bản tháng 11 năm 2018 của Visual Studio Code. Phiên bản lần này có bao gồm  một số cải tiến, chủ yếu là về workbench, ngôn ngữ, gỡ lỗi, tác vụ và extension authoring.

Theo Microsoft, phiên bản cũng đã có hỗ trợ tìm kiếm đa dòng, điều này sẽ cho phép các nhà phát triển tìm kiếm văn bản đa dòng mà không cần phải tạo một biểu thức chính quy (regular expression). Sau bản cập nhật này, thanh tiêu đề và thanh menu tùy chỉnh trên Linux được bật theo mặc định thay vì chỉ là một tùy chọn khác. Các cải tiến UI khác bao gồm các menu cuộn, menu tràn thanh và chế độ xem tham chiếu. Các thao tác của trình biên tập cài đặt được di chuyển sang thanh tiêu đề của trình biên tập.

Trong trình biên tập, Microsoft đã thêm các biến snippet mới để chèn nhận xét dòng hoặc khối, các lệnh mới để khai báo các ký hiệu và hiệu ứng con trỏ (cursor animation) mượt mà hơn.

Bản phát hành mới nhất hiện nay đã bao gồm hỗ trợ cho TypeScript 3.2.2, cải thiện hiển thị các callback trong JavaScript và TypeScript, đổi tên bây giờ xử lý việc phá hủy cấu trúc JavaScript và TypeScript đúng cách, v.v.

Về khả năng gỡ lỗi của VS Code, các bản phát hành mới nhất giới thiệu cấu hình gỡ lỗi ban đầu đã được đơn giản hóa, khả năng xóa bảng điều khiển gỡ lỗi và cải thiện các biến đầu vào của người dùng về cấu hình gỡ lỗi.

Kể từ phiên bản này, các tác vụ giờ đây có thể được thiết lập để chạy tự động khi thư mục được mở. Ngoài ra còn có thêm khả năng xóa thiết bị đầu cuối của tác vụ, chạy lại các tác vụ và cung cấp các biến đầu vào của người dùng đã được cải thiện cho các cấu hình tác vụ và gỡ lỗi.

Cuối cùng, Microsoft cho biết rằng người dùng có thể quay lại phiên bản tiện ích mở rộng trước đó nếu có sự cố với phiên bản hiện tại.

Xem danh sách đầy đủ các tính năng tại đây.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://sdtimes.com