Visual Studio “14” CTP 4 đã được phát hành

Diem Do

Microsoft vừa phát hành một phiên bản Visual Studio thứ 4 kế tiếp cho cộng đồng công nghệ mang tên “14”. Phiên bản này vừa được phát hành hơn 1 tháng sau phiên bản phát hành CTP 3, được thiết kế với đầy đủ các tính năng và được nâng cấp dựa trên các bản sửa lỗi  từ các phiên bản CTP trước đó.

 

vnext

 

Các tính năng phát hành:

 

* Bộ công cụ NET vNext và các bản cập nhật “runtime”: 

 

Hỗ trợ được bổ sung thêm cho “NuGet Package Manager” và trình điều khiển quản lý gói cho các dự án ASP.NET vNext. Mẫu ASP.NET vNext cũng vừa được cập nhật để cung cấp một layout cho dự án được tự nhiên hơn.

 

* Các cải thiện cho bộ gỡ lỗi: 

 

Trải nghiệm cấu hình “breakpoint” mới được bổ sung tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc tìm và sử dunggj các “breakpoint” liên quan tới các câu lệnh điều kiện, các bộ đếm, bộ lọc và điểm truy ra lỗi. Cùng với đó, hiệu suất gỡ lỗi cũng được cải thiện để cho các ứng dụng C++ khởi động nhanh hơn khi gỡ lỗi.

 

* XAML Editor hỗ trợ Peek:

 

Hỗ trợ được bổ sung thêm cho việc xác định Peek cho các loại dự án XAML, vì thế nhiều người dùng có thể sử dụng dòng lệnh xác định Peek để xem và sửa code mà không cần phải chuyển đổi công cụ hỗ trợ hay tài liệu mà họ đang làm việc trên đó.

 

Thêm vào đó, Microsoft cũng đã công bố về phiên bản phát hành TypeScript 1.1 CTP đối với Visual Studio “14” CTP 4, Visual Studio 2013 và các gói Node Packaged Modules. Bản duyệt trước TypeScript có trình biên dịch mới cốt lõi được thiết kế để thực thi tốt hơn và đặt nền tảng cho các tính năng ngôn ngữ trong tương lai, theo Microsoft cho biết. Trình biên dịch tương thích với các dự án được xây dựng trên trình biên dịch 1.0.

 

“Trong khi phiên bản này vừa cập nhật trình biên dịch, sự trải nghiệm qua việc sửa chửa trong Visual Studio vẫn được cải thiện bởi công nghệ dành cho trình biên dịch 1.0. Mục tiêu kế tiếp là để mang đến dịch vụ ngôn ngữ cho đến ngày nay với trình biên dịch được viết lại và hoàn tất sự hiện đại hóa về  kinh nghiệm biên dịch dòng lệnh và sửa đổi IDE. Việc này sẽ cho phép IntelliSense, điều hướng code và các công cụ sửa code chẳng hạn như Visual Studio bằng một cách nào đó để có thể tận dụng được cơ sở hạ tầng biên dịch mới “, Quản lý chương trình bộ phận TypeScript- ông Jonathan Turner đã đề cập trên trang blog của công ty như vậy.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com