Viettel thành lập công ty an ninh mạng, kỳ vọng là ‘lá chắn thép’ ngăn ngừa tấn công mạng

Tram Ho

Người viết: Trần Lưu

(VNF) – Viettel đặt kỳ vọng cho Công ty An ninh mạng vừa được thành lập trở thành “lá chắn thép” mới của Việt Nam trước các cuộc tấn công mạng.

Công ty an ninh mạng của Viettel được kỳ vọng giúp ngăn ngừa các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam

Viettel vừa công bố chính thức thành lập Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security). Quyết định thành lập công ty này thực hiện sau khi nhà mạng này được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép về “Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng”.

Công ty An ninh mạng của Viettel có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các giải pháp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin. Hệ sinh thái sản phẩm của công ty trải rộng ở các nhóm khách hàng khác nhau như nhóm khách hàng Chính phủ và doanh nghiệp lớn; nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ; nhóm khách hàng cá nhân; nhóm khách hàng viễn thông; dịch vụ an toàn thông tin.

.u6e6e11b86c4f29cca305219336442b1e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u6e6e11b86c4f29cca305219336442b1e:active, .u6e6e11b86c4f29cca305219336442b1e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6e6e11b86c4f29cca305219336442b1e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6e6e11b86c4f29cca305219336442b1e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6e6e11b86c4f29cca305219336442b1e .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6e6e11b86c4f29cca305219336442b1e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Xuất hiện lỗ hổng an ninh mạng Wi-Fi toàn cầu đã bị hack

.ufef043f880d385ee5da6e0af16160581 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ufef043f880d385ee5da6e0af16160581:active, .ufef043f880d385ee5da6e0af16160581:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufef043f880d385ee5da6e0af16160581 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufef043f880d385ee5da6e0af16160581 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufef043f880d385ee5da6e0af16160581 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufef043f880d385ee5da6e0af16160581:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  8 sự thật không phải ai biết về an ninh mạng

Công ty này của Viettel cũng sẽ tập trung thực hiện các sản phẩm như hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung (SOC); hệ thống giám sát và bảo vệ cho mạng viễn thông, chống lậu cước; hệ thống giám sát và bảo vệ ứng dụng web trên nền tảng điện toán đám mây; hệ thống quản lý an toàn thông tin cho mạng văn phòng.

Công ty cũng sẽ cung cấp các dịch vụ giám sát và xử lý sự cố an toàn thông tin 24/7, dịch vụ kiểm định đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống và ứng dụng, dịch vụ rà soát gỡ bỏ mã độc…

Theo ông Lê Đăng Dũng – Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, việc thành lập Công ty An ninh mạng nằm trong bước chuyển dịch chiến lược của Viettel trong giai đoạn phát triển thứ 4 là kinh doanh toàn cầu và 4.0 với sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Vietnam Finance .uc686f68fd2d6b1e18a870fb4bcb09d5d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .uc686f68fd2d6b1e18a870fb4bcb09d5d:active, .uc686f68fd2d6b1e18a870fb4bcb09d5d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc686f68fd2d6b1e18a870fb4bcb09d5d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc686f68fd2d6b1e18a870fb4bcb09d5d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc686f68fd2d6b1e18a870fb4bcb09d5d .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc686f68fd2d6b1e18a870fb4bcb09d5d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Gặp gỡ thần đồng an ninh mạng 11 tuổi - Reuben Paul .u46f31368230ef4a94fde48905cecb711 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u46f31368230ef4a94fde48905cecb711:active, .u46f31368230ef4a94fde48905cecb711:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u46f31368230ef4a94fde48905cecb711 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u46f31368230ef4a94fde48905cecb711 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u46f31368230ef4a94fde48905cecb711 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u46f31368230ef4a94fde48905cecb711:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } 10 chiến lược vận hành trung tâm an ninh mạng