Viết một ứng dụng Chat Bot nhắc lịch học chưa bao giờ dễ dàng đến thế với Google Script

Tram Ho

Google Script là gì?

Google Script – đọc qua cái tên thì ta cũng có thể mường tượng được chức năng của nó: là 1 ngôn ngữ lập trình dựa trên Javascript với trình biên tập, biên dịch đều nằm trên máy chủ của Google. Với công cụ này bạn có thể lập trình để thao tác, can thiệp trực tiếp đến các dịch vụ của Google. Ngoài ra còn cơ số các chức năng hay ho khác nữa, trong số đó thì có việc thực thi một function với thời gian nhất định trong một ngày, mình đã lợi dụng điểm này để đẩy thông báo lịch học.


Bắt đầu viết code thôi

Giao diện của Google App Script sẽ trông như thế này

Nhấn vào nút Dự án mới để tiến hành viết Code

Ban đầu tất nhiên là phải xây dựng database cho con Bot rồi. Ở đây mình sử dụng google sheet để làm database.

Nội dung của sheet này như sau:

Vì đây là thời khóa biểu học kì một của mình nên chỉ có từ tháng 8 đến tháng 12 thôi.

Có database rồi vậy làm thế nào để có thể đọc được dữ liệu từ sheet đây? Đây chính là lúc phát huy thế mạnh của Google Script. Chúng ta có thể đọc file sheet với function sau

Các bạn có thể xem chi tiết tại đây https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet-app

Trong đó file_tkbid của sheet database nó được lấy như trong hình ở bên dưới


Tiếp theo chúng ta sẽ đi xây dựng logic đọc sheet để có thể lấy đúng dữ liệu mong muốn:

Ở đoạn code trên mình lấy ra ngày hiện tại (today), ngày đầu tiên của tuần đầu tiên học kì mới (first ở đây là ngày 29 tháng 7), sau đó tính xem ngày hôm nay cách ngày đầu tiên đi học bao nhiêu ngày (theDay).

Tiếp theo lần lượt tạo ra các biến sau

Trong đó:

  1. Nếu week_mod == 0 || week_mod == 6 thì ngày hôm nay là cuối tuần gán
    message = "Hôm nay là cuối tuần chịu khó tập thể dục đi";
  2. Ngược lại ta có:

Ví dụ cho dễ hiểu một chút:

Giả sử hôm nay là ngày 20/12/2019 thì ta có theDay = 145, week_mod = 5 vậy có nghĩa là thứ 6. real_col = 23 ; real_row = 14 chúng ta sẽ bắt đầu lấy dât trong sheet ở cột 23, dòng 14.


Để lấy data mình sử dụng đoạn code như sau:

Khi đã có vị trí của data trong sheet thì lấy dữ liệu ra bằng function getSheetValues, các bạn có thể xem chi tiết tại đây nhé https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet
Ở đây dữ liệu trả về là một mảng 2 chiều, ta thu được study_code = a[0][0], đây chính là mã môn học mà chúng ta cần.


Tạo từ điển tương ứng cho mã môn học vừa nhận được

Vậy là đã có đủ thông tin để gửi tin nhắn rồi format lại message gửi đi một chút cho hợp lý


Tiếp theo là bước gửi tin nhắn với message ở trên. Ở đây mình sử dụng Chatwork, Messenger Facebook, Telegram để nhận tin nhắn thông báo.

Gửi tin nhắn về Chatwork

Để có thể gửi tin nhắn về chatwork thì trước tiên chúng ta phải có API_KEY của Chatwork. Mình đã document của chatwork thì thấy để có thể mention một người vào tin nhắn thì phải sử dụng webhook, tuy nhiên function của mình đang không hoạt động theo cơ chế này, vì thế mà mình sử dụng một mẹo nhỏ như sau:

Tạo riêng cho mình và Bot một room chat, sau đó add hai người vào trong đoạn tin nhắn gửi đến thì thê đoạn text [toall] vậy là tất cả thành viện trong room đã được mention vào message 😎


Gửi tin nhắn qua Messenger và Telegram

Telegram:

Messenger

Đối với Telegram chúng ta phải tạo một con Bot Telegram và lấy YOUR_CHAT_ID thông qua YOUR_API_BOT_TELEGRAM của con bot đó các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây

Đối với Messenger thì chúng ta cần tạo ra một Page cho Bot, sau đó gửi cho Page một tin nhắn để có thể lấy được YOUR_CHAT_ID thông qua YOUR_GRAPH_API_FACEBOOK, còn về chi tiết thì mình không hướng dẫn nữa để tránh dài dòng, nếu thực sự quan tâm thì có thể tham khảo các bài viết khác liên quan đến Graph API Facebook


Cuối cùng là việc setting cho function của mình chạy hàng ngày vào một khung giờ nhất định


Ở đây chọn tên function cần thực thi để chạy hàng ngày


Vậy là các bạn đã hiểu về cách hoạt động của Bot rồi nhỉ 😃).

Tùy vào sự sáng tạo mà có thể viết được Bot có chức năng khác nhau, ở đây mình có viết thêm chức năng báo thời tiết nữa.


Và đây là thành quả


Bài viết của mình đến đây là kết thúc hy vọng sẽ giúp ích và mang lại niềm vui cho mọi người.
Tuy nhiên khi viết xong bài này khái niệm về ChatBot của mình có vẻ như đang bị lẫn lộn 😂😂, bởi vì ChatBot có thể reply message tự động khi mà nhận được message đến, hiện tại thì Bot của mình chưa làm được điều đó, thực chất nó chỉ là một Function có chức năng đẩy message trong một khoảng thời gian thôi.

Vậy bạn hiểu khái niệm ChatBot là như thế nào, nếu mình đang hiểu sai thì comment cho mình biết nhé 😞😞


Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo