Video: Robot xoay Rubik trong thời gian kỷ lục 1 giây

Ngoc Huynh

Hai kỹ sư phần mềm Jay Flatland và Paul Rose đã chế tạo ra con robot này bằng công nghệ in 3D, tích hợp thêm một động cơ bước và 4 webcam kết nối với một hệ thống máy tính. Các webcam được sử dụng để quét hình ảnh các mặt của khối rubik, sau đó thông tin này được đưa vào phần mềm Kociemba Cube với một thuật toán được dùng để giải quyết các khối rubik.

Sau khi các thông tin này được giải quyết và đưa ra kết quả tới những cánh tay robot, nó sẽ xử lý bằng cách xoay 4 mặt của khối rubik và hoàn thành trong thời gian chỉ hơn 1 giây. Kết quả của 4 lần thử nghiệm lần lượt là 1,196 giây, 1,152 giây, 1,047 giây và cuối cùng là 1,019 giây.

 

 

Chia sẻ bài viết ngay