Video: Chiếc vali thông minh trong tương lai

Ngoc Huynh

Một nhóm các sinh viên ở Lebanon đã phát triển thành công loại vali chống thất lạc và có khả năng đi theo chủ nhân của chúng.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.thanhniennews.com/