Vì sao chúng ta cần kiểm thử hồi quy ?

Tram Ho

Kiểm thử hồi quy là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các thay đổi trước đó đối với ứng dụng được kiểm tra lại để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động bình thường. Đây là một quá trình chung và là một phần quan trọng của quá trình phát triển ứng dụng. Nó thường được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm thử .

Kiểm thử hồi quy là gì ?

Kiểm thử hồi quy bao gồm việc chạy trường hợp thử nghiệm một lần nữa và kiểm tra các thay đổi về code không gây ra sự cố về chức năng và không có lỗi nào quay lại sau khi đã được sửa thành công trước đó.

Các trường hợp thử nghiệm này nên được triển khai thường xuyên nhất có thể bằng công cụ kiểm tra hồi quy tự động, để các thay đổi về code nếu làm hỏng flow chính của ứng dụng hoạt sẽ được xác định và khắc phục nhanh chóng.

Khi có gì đó để kiểm thử, kiểm thử hồi quy bắt đầu. Bộ thử nghiệm hồi quy phát triển khi ứng dụng tiến xa hơn và người thử nghiệm thêm các trường hợp kiểm thử để kiểm tra mới hoặc kiểm thử khi code được viết lại.

Ngay sau đó, bộ phần mềm có thể mở rộng tới hàng nghìn trường hợp thử nghiệm bao gồm các chức năng ứng dụng khác nhau. Tự động hóa các trường hợp kiểm thử hồi quy trở nên quan trọng vì không thể lặp lại nhanh chóng và đáng tin cậy tất cả các trường hợp kiểm thử và phân tích kết quả của chúng.

Kiểm thử hồi quy có thể bao gồm bất kỳ kiểm tra chức năng từ khóa, tập lệnh hoặc cấp thấp thành công nào đã xác minh trước đó chức năng và hành vi ứng dụng mong muốn.Để xác minh chức năng và hành vi của ứng dụng được thử nghiệm, thử nghiệm hồi quy của bạn nên bao gồm các điểm kiểm tra so sánh các đặc điểm và kết quả đầu ra của ứng dụng.

Nhật ký kiểm tra xác định rõ ràng kiểm tra hồi quy đạt hay không thành công và điều gì đã xảy ra, vấn đề ở đâu và nó xảy ra như thế nào. Điều này giúp các nhà phát triển dễ dàng phát hiện những thay đổi mã gần đây nào dẫn đến sự cố và khắc phục chúng một cách nhanh chóng. Các vấn đề được phát hiện có thể tự động được báo cáo tới cơ sở dữ liệu theo dõi vấn đề trong hoặc sau khi chạy thử nghiệm hồi quy.

Bạn có thể lên lịch kiểm tra hồi quy để chạy không cần giám sát vào một thời điểm cụ thể hoặc 24/7 để kiểm tra hồi quy kỹ lưỡng hơn cho các ứng dụng.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng làm cho kiểm thử hồi quy hiệu quả và hiệu quả hơn bằng cách phát triển các kỹ thuật lựa chọn kiểm tra hồi quy (RTS), nhưng vẫn còn nhiều vấn đề, chẳng hạn như:

  • Hiệu suất không thể đoán trước. Các kỹ thuật RTS đôi khi tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhưng đôi khi chúng chọn hầu hết hoặc tất cả các trường hợp thử nghiệm ban đầu. Do đó, các nhà phát triển sử dụng các kỹ thuật RTS có thể thấy hiệu quả không được khả quan.
  • Các giả định về quy trình không tương thích. Thời gian thử nghiệm thường bị giới hạn (ví dụ: phải được thực hiện qua đêm). Các kỹ thuật RTS không xem xét các ràng buộc như vậy và do đó có thể chọn nhiều trường hợp thử nghiệm hơn mức có thể chạy.
  • Các mô hình đánh giá không phù hợp. Các kỹ thuật RTS cố gắng tối đa hóa hiệu suất kiểm tra hồi quy trung bình hơn là tối ưu hóa hiệu suất tổng hợp qua nhiều phiên kiểm tra. Tuy nhiên, các công ty kiểm tra thường xuyên có thể chấp nhận các phiên kiểm tra riêng lẻ kém hiệu quả hơn, nhưng rẻ hơn nếu hệ thống vẫn được kiểm tra tốt trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì vậy, tại sao cần thực hiện kiểm thử hồi quy?

Kiểm thử hồi quy dù thủ công hay tự động đều rất quan trọng đối với các ứng dụng phần mềm lớn, vì thường khó biết liệu việc thay đổi một phần của vấn đề có tạo ra vấn đề mới cho một phần khác của ứng dụng hay không.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo