VersionOne nhằm để sắp xếp nhanh trong phiên bản mới nhất

Diem Do

fall-banner

 

Gần đây VersionOne đã công bố Phiên bản Mùa Thu 2014 được thiết kế để đơn giản hóa quy mô một cách nhanh chóng bằng cách sắp xếp các nhóm dự án truyền thống và nhanh nhẹn.

 

“Chìa khóa để cho doanh nghiệp thành thông nhanh chóng là dẹp bỏ các nơi chứa thông tin trong các tổ chức để thúc đẩy việc đưa ra quyết định và cải thiện việc liên kết giữa kinh doanh và công nghệ thông tin ” , theo Robert Holler, Giám đốc điều hành của VersionOne. “Phiên bản mới nhất của chúng tôi là bước tiến đáng kể trong việc cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn và sắp xếp việc thực thi đối với nhóm cho các chiến lược kinh doanh “.

 

Các tính năng mới đã bổ sung vào Phiên bản Phát hành Mùa Thu 2014 nhằm để giúp các nhà quản lý danh mục đầ tư hiểu và quản lý các tính năng hoạt động của dự án một cách nhanh chóng.

 

Các tính năng bao gồm:

– Quan hệ đối tác CA PPM VersionOne: Gần đây đã công bố quan hệ đối tác với các công nghệ CA cung cấp giải pháp tích hợp phối hợp ALM và PPM nhanh nhẹn để cung cấp một bức tranh toàn vẹn về kế hoạch, nguồn vốn và việc thực thi thông qua các nhóm phát triển.

 

– Dự báo nâng cao: Tính năng mới này cung cấp mô hình dự án dự đoán trước thông qua dự án Mô phỏng Monte Carlo để dự đoán những ngày cạnh tranh dự án ở các mức độ tin cậy khác nhau.

 

– Báo cáo cấp danh mục đầu tư: Quy trình mức danh mục đầu tư cấp và ghi các metric kích hoạt đến người dùng để theo dõi tiến độ các tính năng so với các hoạch định, hiểu các nguyên nhân chính của quá trình làm việc và đạt được tầm nhìn trên dự án hay không sẽ chuyển đi đúng giờ và đủ ngân sách. Các tính năng báo cáo mới sắp xếp với phiên bản 3.0 của Scaled Agile Framework.

 

– Sự phụ thuộc Epic: VersionOne hỗ trợ người dùng dễ dàng hơn để mường tượng các mối quan hệ ở mức độ cao thông qua các dự án và các nhóm để hiểu được sự thay đổi và sự ảnh hưởng của nó.

 

Các tính năng khách bao gồm quá trình chuyển dổi trạng thái tự động, tầm nhìn trong lĩnh vực tùy chỉnh và cải thiện khả năng tương tác trong bản báo cáo trình điều khiển của dự án. Thêm vào đó, công ty đã thông báo các trò chơi Estimably- thiết lập di động theo phong cách ‘poker’ được công bố vào tháng 7 và hiện nay nhìn chung đã có sẵn và việc đào tạo sản phẩm tại chỗ được cập nhật để cung cấp các khóa học ngắn hạn hơn và tập trung hơn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com