Vào một ngày đẹp trời, server bị hết ổ cứng vì … Docker !

Tram Ho

Dự án đang ở giai đoạn closed beta, chuẩn bị mời user vào sử dụng thử. Bỗng một hôm … nhận được tin nhắn từ chị BrSE: “Em ơi, vào check giúp chị server xem có vấn đề gì không với, API không gọi được”. Nhanh nhảu SSH lên server, tôi lập tức nhận được message no space left on device. Nhưng tại sao lại hết ổ cứng nhanh thế, source code có mỗi hơn 800MB. Sau một hồi truy lùng, chúng tôi đã tìm ra thủ phạm là … Docker.

. Tổng quan

Những thành phần chủ yếu chiếm dụng bộ nhớ trong Docker:

  • Images: Mỗi Docker images chiếm dung lượng từ khoảng vài chục MB đến hàng GB.
  • Containers: Dữ liệu của ứng dụng chứa trong các containers.
  • Local Volumes: Dữ liệu của container được mount ra ngoài ổ cứng thật.
  • Build Cache: Có từ phiên bản Docker 18.09

Để kiểm tra các thông số này, chúng ta thực hiện lệnh:

Hừm. Tổng dung lượng chưa đến 1GB, thế dung lượng ổ cứng đi đâu hết ?

Nếu máy của các bạn bị đầy do images, Volumes hay Container thì đơn giản là xóa những cái không cần thiết đi

Images

Xóa các Docker image đang không sử dụng đi

Volumes

Tương tự với volumes

Build Cache

Cả build cache nữa

2. Truy tìm nguyên nhân

Để tìm ra nguyên do đầy ổ cứng, chúng ta trở về cách cơ bản nhất là liệt kê ra dung lượng của các thư mục xem đâu là thử mục chiếm nhiều ổ cứng nhất.

Trên Linux, chúng ta chạy lệnh, hệ thống sẽ liệt kê cho chúng ta các thư mục theo dung lượng từ thấp đến cao:

Bắt ngay được folder chiếm 14GB (phân vùng / trên server 15GB)

Vậy là do Docker rồi. Nhưng mấy folder này lưu cái gì nhỉ

  • /var/lib/docker/containers: Lưu log của các container (mặc định được lưu dưới dạng file JSON)

Vậy là đã rõ.Theo mặc định, Docker sẽ không giới hạn kích thước file log trong container, server chạy 1 thời gian thì kích thước file log sẽ tăng dần lên, có thể đến hàng chục, hàng trăm GB

3. Giải pháp

Giới hạn kích thước file log của Docker container, tự clear file log theo định kỳ.

Clear file log

Sau khi truncate xong:

Clear file log theo định kỳ với Logrotate

Logrotate là tiện tích hệ thống quản lý việc tự động xóa log theo định kỳ. Chúng ta sẽ cùng config với Logrotate để giới hạn kích thước cũng như clear theo định kỳ file log của Docker.

Chỉnh sửa nội dung của file docker-logs

Tài liệu tham khảo

https://medium.com/better-programming/docker-tips-clean-up-your-local-machine-35f370a01a78

https://blog.birkhoff.me/devops-truncate-docker-container-logs-periodically-to-free-up-server-disk-space/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo