Vài thủ thuật nhỏ khi dùng javascript

Dưới đây là 1 vài cách vui vẻ thu gọn code, debugg mà mình học lỏm và đọc được, chia sẻ với các bạn:

1. Gọi phuơng thức

Đôi khi chúng ta phải if thì thế này mà else thì thế kia:

Có thể viết thành thế này

2 Nối chuỗi

Chắc chắn là chúng ta sẽ phải nối chuỗi rất nhiều, thay vì dùng + thì có thể dùng join()

3.Trả về giá trị default

Một ví dụ bình thường

Có thể viết thành

Bây giờ gọi setAge() luôn thì sẽ có kết quả default cho age là 10.

4.Sử dụng &&

Có ví dụ:

Có thể dùng như thế này:

5. Xem thời gian chạy

Đọc cái hiểu luôn

6.Debugging

7.Template

ITZone via Viblo

Chia sẻ bài viết ngay