“sử dụng nghiêm ngặt” trong JavaScript

Tram Ho


Khi tham khảo code js của người khác, chúng ta thường thấy cụm từ "use strict;" như đoạn code trên. Vậy "use strict;" là gì và tại sao cần dùng nó?

Được rồi, đầu tiên ta cần biết khi ta khai báo cụm trên thì js sẽ chạy ở chế độ strict mode. Trong chế độ này, bạn sẽ không thể dùng các biến chưa định danh (undeclared).

Tất cả các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ, ngoại trừ Internet Explorer 9 và các bản thấp hơn

Khai báo:

Để sử dụng ta cần khia báo "use strict"; ở đầu file js hoặc trước 1 funtion.

Ví dụ

Ví dụ khác:

Khi khai báo bên trong 1 function, nó được coi như local scope (chỉ ảnh hưởng các biến bên trong hàm). Ví dụ:

Tại sao cần dùng strict mode?

Khi dùng mode này code js của bạn sẽ được đảm bảo hơn về mặt logic code

Trên đây, mình đã gửi tới các bạn khái quát về use strict, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số trường hợp sử dụng nó tại w3schools.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo