Ứng dụng sử dụng ASP.NET Core 5 + Angular 9

Tram Ho

Cài đặt Visual Studio 2019 preview, .NET Core SDK 5

Tạo dự án mới

Lần chạy đầu tiên sẽ khá lâu, do cần tải về các thư viện. Kiên nhẫn chờ đợi khoảng 5 phút, chứ không phải Visual Studio 2019 preview bị treo. Trình duyệt web sẽ được tự động bật ra. Nếu có hộp thoại cảnh báo error, hãy cứ chấp nhận. Vì kết quả vẫn hiện ra:

Vài file Mã nguồn minh họa

File SKClientAppsrcappcountercounter.component.html

File SKClientAppsrcappcountercounter.component.ts

File SKClientAppsrcappfetch-datafetch-data.component.ts

Các file mã nguồn khác có thể xem trong project vừa được sinh ra.

Cập nhật lên phiên bản mới nhất SKClientApppackage.json

Clean project, sau đó build lại, để các thư viện có liên quan là mới nhất.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo