TypeScript 2.3 hỗ trợ iterators và generators bất đồng bộ

Ngoc Huynh

Hiện tại, vẫn ở trong giai đoạn Release Candidate, nhưng phiên bản mới nhất của TypeScript hỗ trợ iterators và generators bất đồng bộ.

TypeScript 2.3 – phiên bản mới nhất của tập cha của JavaScript, đã bước sang giai đoạn release candidate.

Phiên bản 2.3 hỗ trợ iterators và generators bất đồng bộ. “Iterators bất đồng bộ sẽ là một tính năng sắp tới của ECMAScript mà sẽ cho phép các iterators tạo ra các kết quả (results) một cách không đồng bộ,” Daniel Rosenwasser – Quản lý chương trình TypeScript tại Microsoft cho hay. Trong khi đó, các generators bất đồng bộ có thể dành cho bất kỳ thời điểm nào.

TypeScript 2.3 cũng có sự hỗ trợ generator và iterator cấp thấp. Trước đây, generators không được hỗ trợ trong các phiên bản 3 hoặc 5 của ECMAScript. “- – downlevelIteration flag mới sẽ mang đến cho người dùng một mô hình mà emit có thể giữ nguyên sự đơn giản đối với hầu hết người dùng, và một số người dùng thì lại cần đến hỗ trợ generator và general iterator,” ông Rosenwasser nói. Do đó, TypeScript 2.3 sẽ tạo ra sự dễ dàng hơn khi sử dụng các library (thư viện) như redux-saga, trong trường hợp hỗ trợ dành cho generators được yêu cầu.

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính nghiêm ngặt (strictness) trong type system của TypeScript, phiên bản 2.3 giới thiệu – – strict flag mới nhằm kích hoạt hoàn toàn các lựa chọn strictness phổ biến. “Nếu bạn không cần sử dụng đến, bạn có thể tắt các lựa chọn này,” ông Rosenwasser nói. Ngôn ngữ có các lựa chọn dành cho các cấp độ khác nhau của strictness, và chúng ta thường bắt đầu với lựa chọn tính nghiêm ngặt cao nhất để mà ngôn ngữ có thể mang đến những trải nghiệm tốt nhất, và trình biên dịch (compiler) cũng đã phát triển nhiều lựa chọn khác nhau, chẳng hạn như: – strictNullChecks và – noImplicitThis.

“Thật không may nếu bạn không thể nhớ chúng, điều này sẽ làm cho TypeScript khó sử dụng hơn,” ông Rosenwasser thừa nhận.

TypeScript 2.3 cũng bổ sung thêm các khả năng khác, chẳng hạn như báo cáo lỗi (error reporting) trong tất cả .js files và khả năng mở rộng dịch vụ ngôn ngữ, và bản phát hành chính thức của phiên bản 2.3 sẽ được tung ra vào cuối tháng này. Có thể sử dụng qua NuGet hoặc npm, TypeScript có thể làm việc với Visual Studio 2015 IDE. TypeScript biên dịch sang plain JavaScript trong khi hỗ trợ các hoạt động khác như code refactoring.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com