TypeScipt 2.1: chú trọng cải tiến Inference, Async Functions và hơn thế nữa

Ngoc Huynh

Phiên bản mới, hiện đang ở giai đoạn release candidate, nhấn mạnh đến các cải tiến về inference và async.

TypeScript – đây là tập cha của JavaScript, với các bổ sung các tuỳ chọn kiểu tĩnh và lớp trên cơ sở lập trình hướng đối tượng cho ngôn ngữ này. TypeScript đã phát hành phiên bản 2.0 vào tháng Chín và hiện tại Microsoft cũng đã phát hành bản release candidate của TypeScript 2.1, sẽ mang các tính năng từ phiên bản ECMAScript 2015 về sau vào các bộ runtime của JavaScript, ông Daniel Rosenwasser – Nhà quản lý của TypeScript cho hay.

Bản nâng cấp sẽ giúp cho việc lập mô hình của các scenarios (kịch bản) dễ dàng hơn trong trường hợp các biến có thể được khởi tạo tăng thêm. Với nhiều JavaScript code đã được viết theo cách này, nó sẽ dễ dàng chuyển dịch những code base hiện có sang TypeScript.

Ngoài ra, TypeScript 2.1 xây dựng theo cách sử dụng phân tích hàm điều khiển (control flow) của TypeScript 2.0 nhằm theo dõi các kiểu (types) của một chương trình. Với sự cải tiến này, các kiểu sẽ được suy ra dựa theo bất cứ thứ gì được chỉ định sau đó.

Async/await, hoặc các async functions ở mức độ thấp cũng được chú trọng đến trong bản phát hành release candidate lần này. Điều này “cho phép người dùng viết code around promises mà không cần sử dụng callbacks. Async functions có thể được viết theo kiểu đồng bộ, nhưng đóng vai trò là bất đồng bộ bằng cách sử dụng từ khóa await.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/