[Tutorial] Học Golang bằng các ví dụ – Example 3: Variables

Tram Ho


Trong Go, các biến(variables) được trình biên dịch khai báo và sử dụng rõ ràng như để kiểm tra tính chính xác của việc gọi hàm(function).

Ví dụ tiếp theo: Constants

Source: https://github.com/nhannguyen09cntt/gobyexample/tree/master/examples/variables

Nguồn: https://4rum.vn/t/tutorial-go-by-example-variables/568

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo