Tự tạo Metaverse bằng A-frame và Three.js

Tram Ho

Đây là một tutorial tạo metaverse

Overview

 • Mình sử dụng a-frame – một web framework để tạo các ứng dụng VR.
 • Docs offical của a-frame thì đọc ở đây: https://aframe.io/docs/1.3.0/introduction/
 • Tổng quan thì docs của a-frame hơi ít. Nhưng hên là a-frame build on top of three.js nên anh em đọc bên three.js apply sang cũng được
 • Kết quả sau tutorial part 1 này:

Alt Text

Tạo file

Đầu tiên tạo một file Html

Explain:

 • Chúng ta thêm cặp <script src="https://aframe.io/releases/1.3.0/aframe.min.js"></script> để import aframe
 • Trong body – thêm cặp <a-scene></a-scene> <– code của mình sẽ nằm trong cặp này

Thêm model

 • Lên sketchfab mua 1 model – ở đây mình lấy tạm model https://sketchfab.com/3d-models/simplepoly-city-low-poly-assets-d1e9d4d0f7054c8ba36eb1a4fc41aca0
 • Tạo một thư mục assets ở root – paste đống model vừa tải về vào
 • Cấu trúc thư mục trông sẽ như thế này
 • image.png
 • Để load model chúng ta thêm <a-gltf-model src=”path/to/model.gltf”></a-gltf-model>
 • Nhưng thông thường để quản lý các model dễ hơn thì mình sẽ cho đường dẫn các model vào giữa cặp <a-assets></a-assets> sau đó gọi ra để sử dụng
  Example:

Bây giờ nó sẽ trông như thế này

image.png

Transform model

 • Để xoay: rotation =”x y z”
 • Để scale: scale= “x y z”

Thêm background cảnh môi trường xung quanh

 • Để thêm background các bạn thêm cặp a-sky – param của nó thì có thể là màu sắc (color=”#HEX”) hoặc ảnh, video,…

image.png

Thêm mặt đất

 • Để thêm mặt đất dùng cặp a-plane

Chỉnh camera để góc nhìn ngang tầm mắt người

 • Trong trường hợp mình không config camera thì aframe sẽ tự lấy config a-camera mặc định của nó – để config thì thêm cặp <a-camera></a-camera> là được
 • Code bây giờ sẽ như sau

image.png

Deploy bằng github pages

image.png

Vào setting -> pages -> deploy from branch -> main -> save

Thành quả tạm thời: https://cuongpo.github.io/metaverse-tutorial/

Hôm nay tạm đến đây đã – tôi phải về rửa bát đây – Bye các ông

Upcoming features:

 • Collide
 • Multiplayer
 • Chat
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo