Tự động triển khai Blue / Green với Argo Rollouts

Tram Ho

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách triển khai Blue/Green Deployment bằng cách thủ công. Ở bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tự động hóa quá trình triển khai Blue/Green Deployment với Argo Rollouts.

Đừng nhầm lẫn ArgoCD với Argo Rollout vì chúng là hai dự án khác nhau.

Argo Rollouts

Argo Rollouts là một Custom Resource Definitions (CRDs) mà cung cấp một số tính năng nâng cao cho việc triển khai ứng dụng lên trên Kubernetes so với Deployment thông thường. Argo Rollouts cho phép ta thực hiện triển khai ứng dụng theo kiểu blue-green, canary, canary analysis một cách rất dễ dàng.

Để sử dụng Argo Rollouts thì trước tiên ta cần cài đặt nó vào trong Kubernetes Cluster, cài đặt Argo Rollouts khá đơn giản, chạy các câu lệnh sau.

Kiểm tra xem ta cài thành công chưa.

Argo Rollouts Deployment Strategy

Để sử dụng Argo Rollouts thì ta sẽ khai báo cấu hình với thuộc tính apiVersionargoproj.io/v1alpha1 và thuộc tính kindRollout.

Cấu hình của Argo Rollouts có thuộc tính strategy để ta chọn chiến lược triển khai mà ta muốn, có hai giá trị là blueGreencanary. Chi tiết các bạn xem ở đây Rollout Specification, các bạn chỉ cần xem sơ qua thôi chứ không cần hiểu hết nhé.

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về blue/green.

Practice

Ở bài này ta sẽ thực hành trên môi trường minikube. Tạo một file tên là bluegreen-rollout.yaml.

Toàn bộ thuộc tính của Rollout đều giống với Deployment bình thường, chỉ khác ở thuộc tính strategy. Ở trên ta khai báo 3 thuộc tính là:

  • autoPromotionEnabled: false – khi ta cập nhật lại cấu hình Rollout ở trường spec.template.spec, ví dụ thay đổi image với phiên bản mới, thì ta không cho phép Rollout tự động switch traffic từ phiên bản cũ sang phiên bản mới một cách tự động mà cần ta xác nhận, xong nếu ta cần switch thì ta mới switch
  • activeService: bluegreen-demo – ta chọn Service cho phiên bản hiện tại của ứng dụng là bluegreen-demo
  • previewService: bluegreen-demo-preview – ta chọn Service cho phiên bản mới của ứng dụng là bluegreen-demo-preview

Tiếp theo ta tạo file tên là service.yaml để khai báo hai Service ở trên.

Ngoài tên ra thì thuộc tính của hai Service đều giống nhau. Tiếp theo ta tiến hành tạo Rollout.

Khi ta tạo Rollout thì ở bên dưới Argo Rollouts sẽ tạo cho ta một thằng ReplicaSet.

Sau khi kiểm tra ReplicaSet và Pod đều đã chạy thanh công thì ta tạo Service.

Lúc này thì cả hai Service là bluegreen-demo và bluegreen-demo-preview đều trỏ về chung ReplicaSet là bluegreen-demo-fbc7b7f55, ta kiểm tra bằng cách truy cập vào hai Service trên. Nếu các bạn chạy minikube thì ta lấy địa chỉ như sau:

Mở browser và truy cập hai địa chỉ trên, ta sẽ thấy UI như bên dưới.

Giờ ta sẽ sửa thuộc tính image của Rollout thành blue.

Cập nhật lại Rollout.

Lúc này Argo Rollouts sẽ tạo cho ta một thằng ReplicaSet mới cho cấu hình mới.

Sau đó Argo Rollouts sẽ cập nhật lại bluegreen-demo-preview Service chỉa tới thằng ReplicaSet mới, truy cập địa chỉ của bluegreen-demo-preview Service ta sẽ thấy UI khác.

Còn thằng bluegreen-demo Service vẫn như cũ.

Sau khi ta kiểm tra phiên bản mới của ứng dụng và thấy tất cả đều ổn, ta sẽ tiến hành switch traffic, chạy câu lệnh sau (các bạn đừng làm theo nhé, ta sẽ dùng cách khác).

Lúc này Argo Rollouts sẽ cập nhật lại bluegreen-demo Service chỉa tới thằng ReplicaSet mới, sau đó nó sẽ xóa thằng ReplicaSet cũ đi (mặc định là 30 giây).

UI Dashboard

Thuông thường nhiệm vụ switch traffic không phải là công việc của DevOps, nhiệm vụ của ta chỉ là dựng CI/CD để có thể cập nhật được Rollout khi có phiên bản mới của ứng dụng.

Còn việc kiểm tra phiên bản mới đã chạy ổn chưa và tiến hành switch traffic là của QC, nhưng QC không thể chạy câu CLI được nên ta cần phải có dashboard cho QC làm việc này. May là Argo Rollout có cung cấp cho ta một dashboard, ta có thể bật dashboard bằng kubectl hoặc dùng image quay.io/argoproj/kubectl-argo-rollouts.

Truy cập vào localhost:3100 ta sẽ thấy dashboard của Argo Rollouts.

Bấm vào bluegreen-demo.

Các bạn sẽ thấy nút Promote, người bấm nút này sẽ là QC, có gì thì QC sẽ chịu trách nhiệm =)))), ta bấm vào nút Promote để switch traffic.

Bấm Sure.

Bây giờ bạn truy cập vào cả hai bluegreen-demobluegreen-demo-preview Service ta đều sẽ thấy UI mới.

Ingress

Cấu hình ví dụ của Ingress để ta public Service ra bên ngoài.

Done. Các bạn like page DevOps VN để cập nhật tin tức về DevOps nhé.

Kết luận

Vậy là ta đã tìm hiểu xong cách triển khai Blue/Green Deployment với Argo Rollouts, như bạn thấy thì nó cũng đơn giản. Nếu có thắc mắc hoặc cần giải thích rõ thêm chỗ nào thì các bạn có thể hỏi dưới phần comment.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo