Truyện cười: cuộc chiến giữa Wikipedia, Google, Facebook, Internet và Điện

Ngoc Huynh

Wikipedia: Tôi biết mọi thứ!

Google: Tôi có mọi thứ!

Facebook: Tôi biết tất cả mọi người!

Internet: Không có tôi thì các anh chẳng là cái gì cả!

Điện: Các anh không quên một điều gì đó chứ?

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.davidleonard.london/