Trụ sở 5 tỷ USD của Apple lớn cỡ nào?

Tram Ho

Được ví với Lầu Năm Góc của Bộ Quốc phòng Mỹ, Apple Park có chi phí xây dựng 5 tỷ USD…

Apple Park là trụ sở mới của của tập đoàn công nghệ Apple tại Cupertino, California, Mỹ. Tòa nhà chính của Apple Park có hình vòng tròn với chu vi tới 1,6 km và đường kính 461m. Bên trong vòng tròn này là công viên với hồ nước và cây ăn quả rộng 12 hecta.

.u6502ab786b439808a8117a714ed71a1c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u6502ab786b439808a8117a714ed71a1c:active, .u6502ab786b439808a8117a714ed71a1c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6502ab786b439808a8117a714ed71a1c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6502ab786b439808a8117a714ed71a1c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6502ab786b439808a8117a714ed71a1c .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6502ab786b439808a8117a714ed71a1c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  KMS Technology khai trương văn phòng thứ 4 tại Việt Nam, công bố kế hoạch gia tăng nhân sự đến 1200 nhân viên

.u99c9e9052fbfe1c503350134011e82e8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u99c9e9052fbfe1c503350134011e82e8:active, .u99c9e9052fbfe1c503350134011e82e8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u99c9e9052fbfe1c503350134011e82e8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u99c9e9052fbfe1c503350134011e82e8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u99c9e9052fbfe1c503350134011e82e8 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u99c9e9052fbfe1c503350134011e82e8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Tim Cook – CEO Apple: “Tôi không nghĩ bằng đại học 4 năm là đủ để viết code giỏi”

Xem chi tiết trong clip bên dưới:

Theo VnEconomy

.uc9ffe698a3dd2b44db50ad20957190b9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .uc9ffe698a3dd2b44db50ad20957190b9:active, .uc9ffe698a3dd2b44db50ad20957190b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc9ffe698a3dd2b44db50ad20957190b9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc9ffe698a3dd2b44db50ad20957190b9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc9ffe698a3dd2b44db50ad20957190b9 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc9ffe698a3dd2b44db50ad20957190b9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Khám phá trụ sở làm việc của 9GAG – Trang giải trí hàng đầu thế giới

.u9cf10b8aafbd19511d2410e5bdebd984 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u9cf10b8aafbd19511d2410e5bdebd984:active, .u9cf10b8aafbd19511d2410e5bdebd984:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9cf10b8aafbd19511d2410e5bdebd984 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9cf10b8aafbd19511d2410e5bdebd984 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9cf10b8aafbd19511d2410e5bdebd984 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9cf10b8aafbd19511d2410e5bdebd984:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Có giá trị tới 610 triệu USD nhưng công ty bất động sản này không hề có văn phòng, toàn bộ 13.200 công nhân viên làm việc trên một hòn đảo kỹ thuật số

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : cafebiz