Trò đùa với package del (npm)

đùa với package del (npm)

tạo file

Chỉnh sửa nội dung:

Thực thi

Hả? Chuyện gì vừa xảy ra

Cả 2 file và 1 thư mục đều biến mất, ngay cả đó là file đang thực thi. và chính file đó bị del nhưng vẫn del 2 thư mục kia

vậy thử đổi vị trí nhé

Mọi thứ đều biến mất

Thôi. cuối cùng thì vầy đi cho lẹ:

Tự kill chính bản thân nó, package del thật là tuyệt vời phải không nào.

Người viết cá heo mém xanh

ITZone via Kipalog

Chia sẻ bài viết ngay