Trình soạn thảo code Atom tích hợp trực tiếp với GitHub

Ngoc Huynh

Khả năng tích hợp trực tiếp với nền tảng lưu trữ code không những giúp quá trình phát triển của các lập trình viên trở nên dễ dàng hơn – mà còn liên kết họ chặt chẽ hơn với GitHub.

Atom của GitHub – trình soạn thảo code (code editor) được viết dựa trên Node.js và HTML5, trước đây được tích hợp với các Git repo – trong đó có cả GitHub – qua các component bên thứ 3.

Tất cả những điều này đã được thay đổi trong tuần này với việc công bố một core package mới dành cho Atom, được gọi là GitHub for Atom, cùng với bản phát hành mới và các phiên bản beta của Atom.

“docks” – UI component mới

Phiên bản mới của Atom – phiên bản 1.17, giới thiệu một UI component mới có tên gọi là “docks”, đây là một cách thức để cung cấp các tool panel của bottom-dock (là một panel có khả năng mở rộng nhằm giúp đơn giản hóa việc tạo panel) và side-dock trong bản phát hành này. IDEs cũng giống như Visual Studio và Eclipse đều có các component dạng như dock trong một thời gian, nhưng nay Atom sẽ thêm một component mới đóng vai trò như là yếu tố cốt lõi.

Các lập trình viên Atom có thể tận dụng lợi thế của API cấp độ cao để thao tác với các docks, nhờ đó “ các tool panels được viết bởi các tác giả khác nhau có thể chia sẻ screen real estate một cách mạch lạc,” theo thông báo của GitHub.

Một trong những add-on đầu tiên sử dụng dock metaphor là GitHub for Atom. Với nó, một lập trình viên có thể sử dụng một side panel bên trong bất kỳ chế độ xem hiện tại nào đang tập trung để thực hiện các thay đổi của giai đoạn, tạo các commit, làm việc với các nhánh mã khác nhau và giải quyết các xung đột bằng merge.

Về mặt kỹ thuật, GitHub for Atom vẫn còn đang trong giai đoạn preview. Các chức năng quan trọng đã sẵn sàng, nhưng nhiều sự tích hợp khác như browse các pull request trong side panel thì vẫn còn đang trong quá trình phát triển.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com