Trí thông minh nhân tạo quản lý hiệu suất ứng dụng Web

Diem Do

Các ứng dụng ngày càng thông minh hơn với các phương pháp như agile, chuyển giao liên tục và DevOps, chúng phát hành và cập nhật ngày càng nhanh chóng hơn. Nhưng các phương pháp tiếp cận quản lý ứng dụng có đang duy trì không?

 

0917.sdt-ruxit

 

“Ngày nay, phương pháp mà mọi người xây dựng các ứng dụng về cơ bản có sự thay đổi từ 3 đến 4 năm gần đây. Trong khi các ứng dụng tiến triển, sự quản lý các ứng dụng thể hiện cho mọi người thấy thông qua các biểu đồ và mê-tric về hệ thống của họ”, theo Alois Reitbauer tại Ruxit cho biết. ” Một khi có vấn đề gì xảy ra, không có sự hỗ trợ mở rộng như đã hứa hẹn bởi các công cụ này. Nó thể hiện trong các mê-tric, nhưng không cung cấp phương pháp để giúp một cách tích cực thông qua các vấn đề đó.”

 

Theo Reitbauer cho biết, có một phương pháp tốt hơn. Ruxit- một thành phần của Compuware là một công cụ phân tích và quản lý hiệu suất dựa trên trí thông minh nhân tạo, hỗ trợ các công ty công nghệ điện toán đám mây cách quản lý và giải quyết các vấn đề về ứng dụng hoạt động.

 

“Ruxit cung cấp các câu trả lời hơn là cung cấp các dữ liệu”, Reitbauer cho biết. “Thay vì, nếu như có vấn đề gì xảy ra trên hệ thống, Ruxit sẽ không thông báo về  về các cảnh báo không kết nối, mà sẽ cho bạn biết những gì đang tiếp tục hoạt động trong ứng dụng của bạn”.

 

Ruxit sử dụng công nghệ Smartscape để tìm hiểu về cách một hệ thống phần mềm được sắp xếp và cách cung cấp thời gian thực về sự ảnh hưởng của vấn đề như thế nào. Nó có tính năng giải quyết vấn đề trực quan, cung cấp đoạn video mô phỏng lại vấn đề xảy ra, cho biết nguyên nhân chính của vấn đề , tất cả quy trình xử lý quan trọng kết nối tới các máy chủ hay ứng dụng bị ảnh hưởng.

 

“Chúng tôi muốn xây dựng một giải pháp quản lý ứng dụng trực giác, áp dụng suy luận của con người để giải quyết và phân tích vấn đề mà không ràng buộc về thời gian và công việc xử lý bằng tay khi mọi người tự suy đoán về các vấn đề này “, Bernd Greifeneder- Giám đốc sản phẩm của Ruxit.

 

Đối với những ai không tin tưởng các hệ thống thông minh nhân tạo, Reitbauer đảm bảo rằng, Ruxit có thể giải thích để chứng minh cho người dùng nhận thấy được và mang đến sự tin tưởng đến người dùng. 

 

Ruxit có thể phát triển trong môi trường hybrid cloud, môi trường cá nhân hay môi trường cộng đồng, hỗ trợ cho Linux và Windows.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com