Những thách thức thử nghiệm đám mây lớn hàng đầu của các chuyên gia thử nghiệm đám mây

Tram Ho

Theo đuổi thử nghiệm đám mây là một thách thức về nhiều mặt. Không chỉ mất một thời gian đáng kể để đạt được công nghệ dựa trên đám mây mà còn làm quen với chức năng của công nghệ đám mây. Tuy nhiên, nó đã được chứng minh là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với các nhóm đảm bảo Chất lượng . Thử nghiệm nói chung đã gặt hái được một số lợi ích từ thời điểm nó bắt đầu hoạt động với các công cụ kiểm tra đám mây cao cấp.

Tuy nhiên, luôn có hai mặt của một đồng tiền. Mặc dù về phía có vô số lợi ích đối với thử nghiệm đám mây, mặt khác chúng ta thấy một vài thách thức có xu hướng cùng với thử nghiệm đám mây.

Chúng ta hãy nhanh chóng thực hiện một số thách thức thử nghiệm dựa trên đám mây phổ biến và cách khắc phục chúng bằng một số chiến lược thử nghiệm đám mây thông minh:

DỊCH VỤ

Vấn đề phổ biến nhất và cấp độ đầu tiên mà một người phải đối mặt với các nhà cung cấp đám mây là ở khía cạnh dịch vụ hoặc hỗ trợ. Dịch vụ khách hàng tốt hoặc hỗ trợ khách hàng là một khía cạnh quan trọng cho sự thành công của bất kỳ hình thức cung cấp mới hoặc phức tạp nào. Điều này đặc biệt xảy ra khi bạn đang chuyển một đoạn lớn các hoạt động của mình sang đám mây. Bạn phải chắc chắn rằng nó phải dễ xử lý và có thể được vận hành mà không gặp phải bất kỳ sự chậm trễ nào. Cùng với điều này, nhà cung cấp phải thực hiện các dẫn xuất trực tiếp của khía cạnh dịch vụ tức là đảm bảo được theo sau bởi hiệu quả. Đảm bảo giao hàng liên tục và kịp thời là một khía cạnh và đảm bảo khả năng mở rộng trong cơ sở hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu là một khía cạnh khác.

GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

Đây là những thách thức tỷ lệ thuận với khả năng của nhà cung cấp. Chọn đúng nhà cung cấp mang đến cho bạn sự đảm bảo rằng những thách thức này sẽ được giảm thiểu và kết quả là những nỗ lực thử nghiệm sẽ được chứng minh.

BẢO VỆ

Đảm bảo an ninh đã là một trò đùa tiến bộ cho các khách hàng đám mây tiềm năng. Trong trường hợp một hiệp hội sử dụng một ứng dụng được hỗ trợ bởi đám mây để xử lý dữ liệu nhạy cảm, thì chắc chắn rằng nó sẽ không bị phá hoại.

Một thử nghiệm khác trong không gian này là cách mà thương gia có thể không thoải mái với các nguyên tắc của ngành. Điều này có thể tạo ra các vấn đề đáng chú ý cho các cơ sở trong dịch vụ con người và không gian bán lẻ. Các nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm đám mây nên ghi chú về điều này.

GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

Chọn một thương gia hoạt động trong các không gian này sẽ là cơ bản để đảm bảo rằng các hiệp hội có thể kiểm tra các ứng dụng của họ một cách an toàn trong khi đồng ý với các hướng dẫn và giữ thông tin của họ được bảo vệ khỏi các vi phạm tiềm năng.

ĐA DẠNG

Khi thử nghiệm trên đám mây, có nhiều trường hợp khác nhau phải được đánh giá, điều này có thể khiến nó trở thành một thách thức phức tạp để phân biệt các vấn đề. Theo một số nghiên cứu tổng hợp, QA nên chạy thử nghiệm trên các mạng, máy chủ, cơ sở dữ liệu và thực hiện lập trình giống như cách nó được lưu trữ trong khách hàng. Vấn đề này trở nên trầm trọng hơn khi nghĩ về các địa hình khác nhau. Thử nghiệm tại thời điểm đó đang thực hiện các phân đoạn và thử nghiệm đa dạng này để tìm ra vấn đề tồn tại ở đâu.

GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

Quản lý kiểm tra đám mây có thể là một lợi thế rất lớn để hạn chế vấn đề này. Với thiết bị này, các nhóm QA sẽ có tùy chọn theo dõi nỗ lực thử nghiệm của họ dần dần và tăng cường các dịch vụ thử nghiệm đám mây của họ, tổ chức việc vặt và đảm bảo rằng mọi người đều đồng ý cho mỗi cam kết. Mặc dù thực tế là có những khó khăn khác nhau tồn tại trong các tình huống thử nghiệm trên đám mây, với các thiết bị chính xác, chúng có thể sống sót.

Bạn muốn chuyển các kỹ thuật kiểm thử phần mềm của mình từ thủ công sang đám mây? Sau đó tập trung vào việc giảm thiểu các thách thức được liệt kê ở trên để thấy lợi ích bổ sung. Nếu bạn muốn có thêm gợi ý Thuê Testers ngay hôm nay!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo