Tốp 10 công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) “hot” nhất hiện nay (Phần 2)

Ngoc Huynh

6. Quản lý ra quyết định

Công nghệ này giúp gắn các quy tắc và logic vào các hệ thống AI và được sử dụng cho việc thiết lập/huấn luyện ban đầu và duy trì và điều chỉnh liên tục. Khi công nghệ được hoàn thiện, nó sẽ được dùng trong các ứng dụng doanh nghiệp để hỗ trợ hoặc thực hiện việc ra các quyết định một cách tự động. Các nhà cung cấp tiêu biểu: Advanced Systems Concepts, Informatica, Maana, Pegasystems, UiPath.

7. Nền tảng Deep Learning

Là một lĩnh vực đặc biệt trong máy học (machine learning), bao gồm mạng thần kinh nhân tạo cùng với nhiều lớp trừu tượng (abstraction layers). Công nghệ này hiện đang được dùng chủ yếu trong các ứng dụng nhận diện và phân loại hình ảnh từ khối lượng cực kì lớn dữ liệu. Các nhà cung cấp tiêu biểu: Deep Instinct, Ersatz Labs, Fluid AI, MathWorks, Peltarion, Saffron Technology, Sentient Technologies

8. Sinh trắc học

Cho phép tương tác tự nhiên hơn giữa con người và máy móc, bao gồm cả nhận diện hình ảnh, dấu vân tay, giọng nói và cử chỉ của con người. Công nghệ này hiện đang được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Các nhà cung cấp tiêu biểu: 3VR, Affectiva, Agnitio, FaceFirst, Sensory, Synqera, Tahzoo

9. Tự động hóa quy trình robot (Robotic Process Automation)

Sử dụng mã hóa và các phương pháp khác để tự động hóa hoạt động của con người nhằm hỗ trợ công việc hiệu quả hơn. Công nghệ này hiện được sử dụng khi con người không thể thực hiện một nhiệm vụ hoặc một quy trình vì cho rằng quá mắc hoặc không hiệu quả. Các nhà cung cấp tiêu biểu: Advanced Systems Concepts, Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath, WorkFusion.

10. Phân tích văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP – Nature Language Process) sử dụng và hỗ trợ phân tích đoạn văn bản bằng cách làm cho dễ dàng việc hiểu ý nghĩa và cấu trúc câu, tính chất truyền cảm, và mục đích thông qua thống kê và các phương pháp máy học. Công nghệ này hiện đang được dùng trong hệ thống phát hiện gian lận và bảo mật cũng như một loạt các trợ lý ảo, và các ứng dụng dùng để khai thác dữ liệu không cấu trúc. Các nhà cung cấp tiêu biểu: Basis Technology, Coveo, Expert System, Indico, Knime, Lexalytics, Linguamatics, Mindbreeze, Sinequa, Stratifyd, Synapsify

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.forbes.com