Top 10 bài viết Node.js trong tháng 9/2016

Node.js là 1 môi trường runtime nguồn mở, nền tảng chéo để lập trình các ứng dụng web server-side.

Mybridge AI đánh giá chất lượng nội và sắp xếp thứ hạng những bài viết hay nhất dành cho các chuyên gia trong ngành. Vào tháng 9/2016, chúng tôi đã nhận thấy gần 1400 bài Node.JS mới và đã chọn ra Top 10 bài hay nhất (tương đương với tỷ lệ 0,71%).

Hy vọng danh sách cô đọng, súc tích này sẽ giúp bạn không phải đọc những bài kém chất lượng và học hỏi được nhiều thứ  hơn về lĩnh vực

Hạng 1

Học Node.js: Danh sách đọc theo từng bước

Hạng 2

Một ứng dụng Realtime Chat sử dụng Node.js, Express, Mongoose, Socket.io, Passport, & Redis

Hạng 3

Server-Side Rendering: Bài giảng live về coding (theo Paul Lewis tại Google Developers)

Hạng 4

Node.js tại Scale — npm Best Practices (theo Gergely Nemeth tại RisingStack)

Hạng 5

Mức độ tiến triển của Node.js 1 năm sau khi Node.js & io.js hợp nhất và tương lai của nền công nghệ (theo Node.js Foundation)

Hạng 6

Những hướng dẫn Node.js tốt nhất theo Codementor

Hạng 7

Tạo và vận hành 1 RESTful API trong 10 phút.

Hạng 8

Node, Passport và Postgres

Hạng 9

Lập trình Amazon Alexa Skill với Node.js (theo Jordan Kasper)

Hạng 10

Lập trình Back-end cho ứng dụng theo style Instagram riêng của bạn với Node.JS và Cloudinary (theo Scotch Development)

Phần Thêm

1) ORM

Objection.JS: Một mapping quan hệ đối tượng thân thiện với SQL (SQL-friendly Object-relational mapping) dành cho Node.js

[Đạt được 792 sao trên Github]

2) Beginners

Học và Hiểu NodeJS: Nghiên cứu sâu V8, Express, MEAN stack (theo Anthony P.Alicea)

[28,383 recommends, xếp hạng 4.6/5]

3) Hosting

Cho những ai đang tìm cách host dự án của bạn hoặc website dưới 5 phút.

Nguồn: IDE Academy via Medium

Chia sẻ bài viết ngay