Tổng hợp các video PHP của Đỗ Mạnh Hà

Những video về PHP của Đỗ Mạnh Hà! Các bạn lập trình viên học thể nghiên cứu và ứng dụng ngay vào công việc của mình 

PHP cơ bản bài 1.1: Giới thiệu ngôn ngữ PHP
PHP cơ bản bài 1.2: Giới thiệu ngôn ngữ PHP
PHP cơ bản bài 1.3: Các câu hỏi ôn tập
PHP cơ bản bài 2.1: Nhúng PHP vào trang HTML
PHP cơ bản bài 2.2: Các câu hỏi ôn tậpPHP cơ bản bài 3: Biến và chú thích

ITZone via daynhauhoc

Chia sẻ bài viết ngay