Tôi tự tạo chatGPT của riêng mình như thế nào ?

Tram Ho

Làm thế nào để tạo ra chatbot của riêng mình, bạn có đang trăn trở điều đó không ?

Vào OpenAI Document , thấy có 1 ví dụ về QA như sau :
image.png

Vậy là ngon rồi, ta lên luôn ý tưởng, đưa cả cuộc hôi thoại cho GPT API xử lý. Việc của chúng ta là lưu trữ lại cuộc hội thoại này ở phía client.

Tạo nhanh một project với expressJS.

image.png

Chỉnh sửa lại chút cấu trúc

image.png

Bạn có thế sử dụng thư viện OpenAI , ở đây mình chỉ dùng có 1 api nên tự viết lấy vài dòng code luôn cho nhẹ nhàng.

image.png

Tiếp đến là phần xử lý cuộc hội thoại, mình thao tác luôn với tệp .json

image.png

Gửi tín hiệu cho GPT API theo đúng example, thêm answerLimit để giới hạn số token mà api tạo ra, vừa ngắn gọn xúc tích, vừa tiết kiệm chi phí.

Làm sao để lấy được token ?

token
Bạn hãy đăng nhập vào đường dẫn sau : https://platform.openai.com/account/api-keys

Sau đó nhấn vào “Create new secret key” để tạo API Key.
Copy token này vào POST Data để sử dụng.

id
Conversation id sẽ được tạo tự động nếu không truyền lên. Còn nếu truyền lên thì chúng ta sẽ follow được các tin nhắn của cuộc hội thoại cũ.

prompt
Nội dung câu hỏi gửi cho GPT-3.

Request

Response

Chi tiết source code mọi người coi ở đây nhé : ChatGPT Custom

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo