Tip & Trick – Hướng dẫn “Promt”. Viết đoạn văn dài và chi tiết bằng ChatGPT

Tram Ho

Topic lập ra cập nhật các “Promt” hướng dẫn trò chuyện với ChatGPT một cách tối ưu và hiệu quả. Mặc dù có khả năng phản hồi không chính xác, nhưng chúng ta sẽ có thêm những ý tường và chỉ cần bỏ thời gian ra chỉnh sửa một chút là được. Giảm chi phí thời gian.

Các bạn có thêm những promt nào hay thì cùng nhau chia sẻ ở bài viết này nha !!!

Promt trong ChatGPT là gì ?

“Prompt” trong ChatGPT là câu hoặc đoạn văn bản mà người dùng cung cấp để bắt đầu một cuộc trò chuyện với hệ thống. Khi nhận được prompt, ChatGPT sẽ sử dụng mô hình ngôn ngữ của nó để tạo ra một phản hồi có ý nghĩa liên quan đến prompt đó. Prompt thường được sử dụng để khởi động các cuộc trò chuyện trong ChatGPT hoặc yêu cầu ChatGPT thực hiện một tác vụ cụ thể.

Example 1:

Phản hồi từ ChatGPT:

Phản hồi từ ChatGPT

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng câu nói:

Để phản hồi được tiếp tục thực hiện nếu số lượng từ trả lời nhiều hơn giới hạn tối đa của ChatGPT Web.

Tiếp tục phản hồi từ ChatGPT

Toàn bộ phản hồi;

Và cuối cùng là số lượng từ đã được phản hồi, được đếm trên wordcount: 974 từ.

974 từ

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các Examples khác tại đây: https://platform.openai.com/examples

Xem thêm: https://congdongchatgpt.com/d/13-tip-trick-huong-dan-promt-viet-doan-van-dai-va-chi-tiet-bang-chatgpt

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo