Tìm lại cái “chất” trong việc phát triển ứng dụng

Linh Le

Các tổ chức chuyên về ứng dụng đã chuyển mình thành các tổ chức kỹ thuật số. Họ phát triển thông qua những thay đổi về các yếu tố con người, các quy trình kỹ thuật và công nghệ. Những đột phá số thức (digital discruption), chẳng hạn như trí thông minh nhân tạo AI đã tạo ra những cơ hội ngay trước mắt và đầy mới mẻ, thúc đẩy các tổ chức chuyên về ứng dụng thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Cũng như Darwin đã dạy chúng ta rằng những sinh vật nào có khả năng thích ứng nhanh nhất thì sẽ tồn tại.

Gartner phát hiện ra rằng những tổ chức hàng đầu luôn mong muốn tự mình phát triển 40% trong số những giải pháp mới có vai trò quan trọng của mình. Những nhà lãnh đạo mảng ứng dụng chịu trách nhiệm cho các chiến lược phát triển kỹ thuật số cần đầu tư vào những giải pháp làm việc nội bộ mới lạ, những chiến lược có thể thống nhất với những hoạt động phát triển ứng dụng hiện thời nhằm nhanh chóng mang lại kết quả tích cực.

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này đồng nghĩa với việc phải đảm bảo được cái “chất” và biến tổ chức phát triển ứng dụng của mình thành “một ngôi nhà” dành cho các lập trình viên. Đề làm được điều này, chúng tôi đưa ra đề xuất đầu tư vào yếu tố con người, các quy trình kỹ thuật và công nghệ

Đầu tư vào yếu tố con người: Mọi nhà phát triển phần mềm đều muốn xây dựng các ứng dụng thật chất

Những lập trình viên hàng đầu luôn muốn làm việc cho các tổ chức cho phép họ tạo nên các phần mềm thật chất và có chủ đích. Vì vậy, các nhà lãnh đạo mảng ứng dụng phải chú ý nhiều hơn tới việc phát triển nội bộ nhằm tạo ra sự khác biệt cho chính họ và giảm thiểu khoảng cách giữa vị trí hiện tại của họ và các doanh nghiệp hàng đầu trong cùng lĩnh vực.

Thuê hay xây dựng nên những năng lực mới, ví dụ như trong cấu trúc trải nghiệm người dùng (UX) và quản lý sản phẩm API sẽ tạo ra văn hóa cải tiến giúp lấy lại cái “chất” đã mất. Các nhà phát triển phần mềm muốn thấy rằng họ đang sử dụng kỹ thuật tân tiến nhất và quy trình kỹ thuật tốt nhất để đem lại sự cải tiến và tính linh hoạt trong tổ chức của họ.

Đầu tư vào quy trình kỹ thuật: Các tổ chức thức thời đang dịch chuyển sang tư duy theo hướng sản phẩm

Vào năm 2018, có 73% công ty dịch chuyển sang quản lý sản phẩm IT, con số này tăng lên từ khoảng 50% từ năm 2017. Phương pháp làm việc tập trung vào sản phẩm này đồng nghĩa với việc những nhà lãnh đạo mảng ứng dụng cần giới thiệu làm thế nào để phương pháp xâm nhập kỹ thuật số được đưa vào các quy trình phát triển, tức là những quy trình hỗ trợ cho các chủ sản phẩm, từ đó cho phép cải thiện sản phẩm liên tục. Các đội ngũ làm việc theo phương pháp Lean và Agile cần có cách quản lý sản phẩm hiệu quả cũng như quy trình quản lý sản phẩm phải cần tới mô hình Agile vậy.

Việc cấp thiết là các tổ chức cần dịch chuyển các quy trình kỹ thuật của họ sang những quy trình do các nhóm phát triển ứng dụng hàng đầu thường dùng, ví dụ như mô hình Agile và phương pháp DevOps, cho phép các nhà phát triển phần mềm làm điều họ thật sự mong muốn và mau chóng đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Gartner dự đoán rằng vào năm 2020, các tổ chức theo định hướng sản phẩm sẽ đem đến sự hài lòng và kết quả doanh nghiệp nhiều hơn cho khách hàng.

Đầu tư vào công nghệ: Phát triển đa trải nghiệm phải luôn chất

Thu hút các nhân tài hàng đầu vào việc phát triển các ứng dụng mà mọi người cho rằng chúng có chất riêng có nghĩa là đầu tư vào công nghệ phát triển đa trải nghiệm, có khả năng tối ưu hóa cấu trúc dịch vụ và ứng dụng mesh (mạng lưới) MASA

  • Phát triển đa trải nghiệm: Liên quan tới việc tạo ra những ứng dụng phù hợp-với-mục đích, dựa trên các phương thức điểm chạm (touchpoint) cụ thể (ví dụ: chạm, giọng nói, cử động), trong khi vẫn đảm bảo được trải nghiệm người dùng liên tục thông qua các điểm chạm dày đặc, có thể tương tác qua giọng nói, có thể mang trên người, có tính di động và tạo thành mạng lưới.
  • MASA: Kiến trúc chung cho việc xây dựng các ứng dụng và dịch vụ hiện đại có thể thay thế kiến trúc khách/chủ. Nó đang dần trở thành cơ sở cho các xu thế phát triển ứng dụng mới.

Những doanh nghiệp hàng đầu hiện đang sử dụng cấu trúc thiết kế UX mới và công nghệ phát triển đa trải nghiệm với mục đích hỗ trợ MASA, đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng front-end và tăng tính nhanh nhạy cho các dịch vụ back-end

Những chiến lược phát triển ứng dụng tốt nhất sẽ định hình nên cách đầu tư vào con người, quy trình kỹ thuật và công nghệ nhằm hiện đại hóa và tạo nên những trải nghiệm ứng dụng cải tiến trong cuộc dịch chuyển doanh nghiệp số hóa. Nhưng quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo phải tiếp nhận tư duy phát triển để tạo ra một đội ngũ phát triển phần mềm có hiệu quả cao nhất.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://sdtimes.com