Tìm Hiểu Về Thử Nghiệm SAP

Tram Ho

1. Giới thiệu về SAP

Ý tưởng cơ bản đằng sau việc giới thiệu SAP (System Applications and Products) là cung cấp cho khách hàng khả năng tương tác với cơ sở dữ liệu chung của công ty cho một loạt các ứng dụng. SAP là một ERP tích hợp (Enterprise Resource Planning) để làm cho quá trình kinh doanh hoạt động hiệu quả.

SAP là bộ phần mềm chứa các mô-đun khác nhau như: FICO, SD, MM, HR, QM, HANA….

2. Thử nghiệm SAP là gì?

Kiểm thử SAP cũng giống như kiểm thử Ứng dụng phần mềm, tuy nhiên ở đây các ứng dụng là SAP ERP. Tại bất kỳ thời điểm nào bạn thực hiện thay đổi trong phần mềm SAP, các testcase cần được tạo để kiểm tra chức năng mới. Kiểm tra SAP cũng có thể liên quan đến Performace Testing (để kiểm tra tốc độ của các ứng dụng sap) & Web testing (đối với cổng web SAP).

A. Tư vấn thửn nghiệm SAP – sự lựa chọn nghề nghiệp

Tiêu chíChi tiết
Kỹ năngĐể trở thành người thử nghiệm SAP, bạn cần có các ỹ năng sau:

1. Kiến thức kiểm thử
2. HIểu biết về chức năng của các mô-đun đang được thử nghiệm.

Công việc hàng ngàyMọi ngày làm việc sẽ đều bận rộn tìm hiểu các tài liệu yêu cầu, tạo các trường hợp thử nghiệm, thực hiện các trường hợp thử nghiệm, báo cáo và kiểm tra lại các lỗi, tham dự các cuộc họp đánh giá và các hoạt động xây dựng nhóm khác.
Phát triển trong sự nghiệpSự phát triển nghề nghiệp của bạn với tư cách là người kiểm thử phần mềm (QA Analyst) trong công ty CMMI cấp 5 điển hình sẽ giống như sau nhưng sẽ khác nhau giữa các công ty

QA Analyst (Fresher) => Sr. QA Analyst (2-3 năm kinh nghiệm)=> QA Team Coordinator (5-6 năm kinh nghiệm) =>Test Manager (8-11 năm kinh nghiệm) => Senior Test Manager (14+ năm kinh nghiệm)

Dự án như thế nào, dùng thử nghiệm SAP là có lợi hơn so với các thử nghiệm khác?

Khi thử nghiệm UAT bất kỳ:

 • Bạn cần có được kiến thức chức năng sâu sắc của UAT. Nếu không có đủ kiến thức về UAT, rất khó để kiểm tra
 • Thực hiện nhiều sẽ rèn luyện kỹ năng kiểm thử của bạn
  Như với bất kỳ công ty CNTT nào, bạn thường xuyên chuyển từ dự án này sang dự án khác mỗi khi kết thúc dự án, hoặc có sự biến đổi nhân sự. Lúc này tất cả những công việc khó khăn bạn đã làm để hiểu chức năng của UAT đã ko còn phù hợp trong dự án mới. Điều này thường đúng nếu bạn đang chuyển đổi các dự án trên các lĩnh vực khác nhau (ví dụ từ viễn thông sang chăm sóc sức khỏe)

Kiến thức chức năng bạn có được là không cố định trong các dự án khác nhau. Giả sử bạn chuyển đổi công việc, trong công ty cũ của bạn, bạn đã thử nghiệm phần mềm thanh toán. Vậy khả năng cùng một dự án có sẵn trong công ty mới của bạn là gì? Chính xác nó là số 0 (không giống nhau)

Khi thử nghiệm SAP:

Bây giờ hãy xem xét trường hợp này. Bạn đang chuyển từ dự án Thử nghiệm SAP sang dự án Thử nghiệm SAP khác trong công ty mới. Bạn ngay lập tức nhận ra GUI, mã giao dịch, quy trình nghiệp vụ là một lợi thế rất lớn. Bạn sẽ cần học các tùy chỉnh do khách hàng thực hiện nhưng bạn vẫn cần có kiến thức sâu về phần mềm.

Ưu điểm lớn nhất của SAP Tester là nhờ kiến thức chức năng sâu sắc đã có được, bạn có thể dễ dàng trở thành Tư vấn viên chức năng của SAP! Như vậy lợi thế về lĩnh vực này sẽ nhiều hơn

B. Ý nghĩa của triển khai SAP

Thử xem xét kịch bản này. Công ty A cho phép 12 ngày phép năm. Công ty B cho phép 20 ngày phép năm. Mức lương phải được khấu trừ tương ứng cho Công ty A & B tương ứng với nhân viên nào sử dụng nghỉ phép hàng năm lần thứ 13 hoặc 21. Thông tin này phải được cấu hình vào hệ thống SAP, không gì khác ngoài việc triển khai và cấu hình SAP.

Phiên bản SAP mạnh mẽ nhưng không hữu dụng cho đến khi nó được tùy chỉnh và định cấu hình theo chính sách kinh doanh, quy định pháp lý và yêu cầu kỹ thuật của mỗi công ty. Quá trình này được gọi là thực hiện SAP. Nó thường có thể mất một vài tháng đến thậm chí nhiều năm.

C. Tùy chỉnh SAP là gì?

SAP cho đến nay có bộ sưu tập Quy trình kinh doanh cao nhất. Nhưng đôi khi nội bộ công ty của bạn đã có nhiều xử lý không được ánh xạ chính xác bằng các giao dịch kinh doanh SAP có sẵn. Trong trường hợp như vậy, mã tùy chỉnh được tạo bằng ABAP. Nó liên quan đến việc thay đổi code để tạo chức năng không có sẵn thông qua cấu hình. Điều này không có gì ngoài các tùy chỉnh. Tùy chỉnh SAP cũng có thể được thực hiện để tạo báo cáo, chương trình hoặc cải tiến tùy chỉnh.

D. Bảo trì phần mềm SAP là gì?

Khi hệ thống SAP được định cấu hình, tùy chỉnh, triển khai và thực hiện trực tiếp – mọi thay đổi được thực hiện đối với hệ thống SAP được gọi là Bảo trì. Điều này có thể bao gồm:

 • Bổ sung tính năng mới cho Hệ thống SAP
 • Sửa lỗi
 • Cập nhật SAP
 • Hỗ trợ Cập nhật Pack & Stack
 • Thực hiện ghi chú OSS

E. Vòng đời và các giai đoạn thử nghiệm tương ứng của SAP

Có rất nhiều phương pháp có thể được sử dụng để triển khai SAP, như:

 • Triển khai ASAP (Dùng để triển khai ban đầu các hệ thống SAP và chuyển từ các hệ thống cũ)
 • Duy trì
 • Nâng cấp vòng đời
 • Tùy chỉnh phát triển vòng đời

Bất kể mỗi vòng đời bạn có thể thực hiện những gì, luôn có ba giai đoạn thử nghiệm chính bạn sẽ tham gia vào: 1. Test Preparation, 2. Test execution phase 3. Test Evaluation phase

 1. Test Preparation
 • Xác định quy trình nghiệp vụ cần kiểm tra
 • Xây dựng Testcase thủ công và tự động
 • Tạo bộ thử nghiệm và kiểm tra
 • Thiết lập hệ thống kiểm tra
 • Tạo dữ liệu thử nghiệm
 1. Test execution phase
 • Thử nghiệm thực hiện bằng tay hoặc sử dụng các công cụ kiểm tra
 • Báo cáo trạng thái và xử lý lỗi
 1. Test evaluation phase
 • Đánh giá chi tiết tất cả các kế hoạch kiểm tra
 • Phân tích khiếm khuyết
 • Tập hợp tài liệu về quá trình thử nghiệm

F. Các loại thử nghiệm áp dụng cho các ứng dụng SAP

Đối với các ứng dụng SAP, thử nghiệm phổ biến thường được thực hiện bao gồm:

 • Unit Testing – Thử nghiệm đơn vị
 • Integration Testing – Thử nghiệm tích hợp
 • Regression Testing – Thử nghiệm hồi quy
 • Performance Testing – Thử nghiệm hiệu xuất
 • Functional Testing – -Thử nghiệm chức năng
 • User Acceptance Testing (UAT) – Thử nghiệm chấp nhận
 • Security Testing – Thử nghiệm bảo mật
 • Portal Testing
 1. Unit Testing

Thử nghiệm này hầu hết được các kỹ sư lập trình quan tâm sử dụng dựa trên các quy tắc Kiểm tra đơn vị được xác định theo các tổ chức. Việc này đôi khi được thực hiện bởi những white box tester.
Các thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phát triển. Đây là thử nghiệm giao diện, chuyển đổi, nâng cao, báo cáo, luồng công việc và biểu mẫu (RICEWF) được phát triển chủ yếu với mã ABAP.
Kiểm tra đối tượng phát triển bao gồm kiểm tra ủy quyền bảo mật, quy tắc truyền dữ liệu, đối chiếu và lập lịch công việc hàng loạt. Thử nghiệm BW (Business Warehouse) cũng là một phần của thử nghiệm phát triển.

 1. Integration Testing

Đây là thử nghiệm thực hiện kiểm tra các thành phần kết hợp của ứng dụng SAP để xác định xem chúng có hoạt động chính xác với nhau không. Nó thường được thực hiện trong môi trường QA và sử dụng dữ liệu thử nghiệm thực tế.

 1. Regression Testing

Kiểm tra hồi quy được thực hiện để đảm bảo rằng các thay đổi mới được triển khai không ảnh hưởng xấu đến chương trình hiện có. Kiểm tra hồi quy thường được thực hiện bằng công cụ tự động hóa bởi nhóm thử nghiệm.

 1. Performance Testing

Đây là thử nghiệm các ứng dụng SAP để đảm bảo rằng chúng sẽ hoạt động tốt trong khối lượng công việc dự kiến. Kiểm tra hiệu suất bao gồm kiểm tra tải, dung lượng & ứng suất để xác định các tắc nghẽn hệ thống.
Mục đích của thử nghiệm này là để tăng cường sự mạnh mẽ của các ứng dụng SAP và giúp triển khai các hệ thống có thể duy trì dự báo tải cao.
Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra các quy trình có thể gây căng thẳng, do khối lượng giao dịch lớn. Nó thường được thực hiện bằng các công cụ tự động & liên quan đến sự cộng tác của các nhóm cơ sở, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng và kiểm tra để theo dõi kết quả kiểm tra.

 1. Functional Testing

Kiểm tra chức năng đảm bảo rằng việc triển khai SAP đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ. SAP là hệ thống có cấu hình cao và có thể dễ dàng tích hợp với các ứng dụng nội bộ hoặc các công cụ của bên thứ ba. Kiểm tra chức năng loại bỏ sự không chắc chắn đối với các trường hợp sử dụng nghiệp vụ và mang lại chất lượng.
Nó bao gồm xem xét các tài liệu thiết kế và tạo các thử nghiệm bao gồm các yêu cầu thử nghiệm, Kịch bản thử nghiệm và các trường hợp thử nghiệm. Kiểm tra chức năng thường được thực hiện bởi nhóm thử nghiệm với một nền tảng cụ thể là mô-đun SAP đang được thử nghiệm.

 1. User Acceptance Testing (UAT)

Sau khi hoàn thành kiểm tra chức năng, hệ thống và hồi quy, UAT (Kiểm tra chấp nhận) được thực hiện. Nó đảm bảo rằng hệ thống SAP có thể sử dụng được cho người dùng cuối của hệ thống. Người dùng cuối thực hiện độc lập các trường hợp kiểm tra chấp nhận bao gồm kiểm tra quy trình nghiệp vụ, chức năng, tài liệu (hướng dẫn vận hành, bảng), v.v … Với người dùng UAT có thể cảm thấy thoải mái với việc sử dụng môi trường mới và có thể sở hữu toàn bộ hệ thống.

 1. Security Testing

Để đảm bảo an toàn cho các ứng dụng SAP, Kiểm tra bảo mật được thực hiện. Các khu vực rủi ro cao như bảo mật cổng thông tin, an ninh mạng, bảo mật hoạt động, bảo mật sản phẩm, kiểm soát truy cập và kiểm toán mã nguồn để bảo mật được kiểm tra. Điều này thường liên quan đến các nhóm cơ sở, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng, phát triển và thử nghiệm.

 1. Portal Testing

Các kỹ thuật này liên quan đến việc kiểm tra Cổng thông tin SAP trên các trình duyệt khác nhau và kiểm tra các quy trình nghiệp vụ

G. Cách tạo Case Test SAP

Để tạo một trường hợp thử nghiệm hiệu quả, bạn phải:

 • Xác định SAP role cần thiết để thực hiện trường hợp thử nghiệm
 • Xác định giao dịch SAP cần được thực hiện cho trường hợp thử nghiệm
 • Dữ liệu thử nghiệm cần thiết để thực hiện trường hợp thử nghiệm. Xác định xem dữ liệu cần được tạo hay liệu nó được sử dụng bởi người kiểm tra khác hay liệu dữ liệu có bị khóa & không thể sửa đổi.
 • Xác định điều kiện tiên quyết
 • Review Các trường hợp thử nghiệm
 • Tạo kịch bản tích cực (Normal) cũng như tiêu cực (abnormal)
 • Tạo các bước kiểm tra chi tiết.
 • Phạm vi kiểm thử lớn
 • Ghi chép tài liệu bị lỗi kịp thời ngay khi chúng được phát hiện.

H. Phương pháp thử nghiệm các ứng dụng SAP

Kiểm tra là một thách thức lớn đối với hệ thống khổng lồ như SAP. Theo nghiên cứu gần đây của ASUG, hơn 86% khách hàng lo ngại về rủi ro do thiếu kiểm tra toàn diện.
Do đó, việc tự động hóa có những lợi ích rất lớn đối với các ứng dụng SAP:

 • Lợi ích chính và có giá trị nhất là cải thiện phạm vi kiểm tra
 • Chất lượng sản phẩm tốt hơn và do đó ít sửa chữa sản phẩm hơn.
 • Khối lượng công việc giảm theo từng chu kỳ phát hành

Phương pháp và cách tiếp cận quan trọng hơn là chọn công cụ kiểm tra. Khi thử nghiệm ứng dụng SAP, chúng ta có thể nghiên cứu vào sử một số công cụ hữu ích như: NeoLoad, SAP TAO, eCATT, QTP, v.v.

I. Kiểm tra hiệu năng của ứng dụng SAP

Kiểm tra hiệu năng của các ứng dụng SAP được thực hiện để kiểm tra tốc độ, khả năng mở rộng và độ ổn định của nó. Kiểm tra hiệu suất SAP sẽ giúp:

 • Phù hợp với thỏa thuận cấp dịch vụ (SLA).
 • Tối ưu hóa cài đặt cấu hình phần mềm.
 • Giảm bội chi cho phần cứng
 • Xác nhận rằng hệ thống sẽ không bị sập hoặc hỏng trong khi tải cao theo thời điểm và giúp tránh tổn thất tài chính tương ứng…

Lựa chọn công cụ kiểm tra hiệu suất cho SAP phụ thuộc vào ứng dụng SAP cơ bản đang được thử nghiệm. Dưới đây là danh sách các công cụ kiểm tra hiệu suất SAP và các lĩnh vực ứng dụng của chúng

 1. Ứng dụng mã Nguồn mở / Miễn phí
 • Jmeter – (Kiểm tra hiệu suất SAP Business Obects BI Platform)
 • Open STA (Kiểm tra hiệu năng Cổng thông tin SAP)
 1. Ứng dụng Thương mại
 • Load Runner (Kiểm tra hiệu suất SAP ECC trong số các ứng dụng SAP khác) – được đề xuất bởi SAP
 • IBM Rational Robot (Có thể kiểm tra nhiều ứng dụng SAP)

Kết luận:

Với phần nội dung tìm hiểu, mình đánh thử nghiệm SAP cũng giống như thử nghiệm thường dùng trong hệ thống đơn. Tuy nhiên cấp độ cao hơn, áp dụng trong sử dụng nhiều hệ thống kết hợp, và yêu cầu độ khó nhiều hơn, thực hiện nhiều công việc hơn. Để tìm hiểu sâu cần có nhiều thời gian hơn

Tài liệu tham khảo:
https://www.guru99.com/learn-sap-testing-create-your-first-sap-test-case.html

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo