Tìm hiểu về Regression Testing (Kiểm thử hồi quy)

Tram Ho

1. Kiểm thử hồi quy là gì?

Kiểm thử hồi quy được định nghĩa là một loại thử nghiệm phần mềm để xác nhận rằng một khi có một sự thay đổi về code hoặc phần nào đó của phần mềm thì cũng không ảnh hưởng xấu đến các tính năng hiện có.

Thử nghiệm hồi quy là một biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo hai điều kiện sau đây:

 • Code mới đổi đạt yêu cầu quy định.
 • Code Unmodified đã không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi như trên.

Phương pháp kiểm thử này được thực hiện để đảm bảo rằng các thay đổi code mới sẽ không có gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới các chức năng hiện có. Đồng thời đảm bảo rằng toàn bộ code cũ vẫn hoạt động bình thường sau khi những thay đổi của code mới nhất được đưa vào phần mềm.

Những trường hợp cần phải được kiểm thử hồi quy:

 • Thay đổi trong yêu cầu và mã code được sửa đổi theo yêu cầu
 • Tính năng mới được thêm vào phần mềm
 • Sửa lỗi (Fixed bug)
 • Khắc phục sự cố về hiệu suất

2. Đặc điểm và tính chất của test hồi quy:

Test hồi quy không phải là 1 mức kiểm tra. Nó đơn thuần kiểm tra lại phần mềm sau khi có một sự thay đổi xảy ra, để bảo đảm phiên bản phần mềm mới thực hiện tốt các chức năng như phiên bản cũ và sự thay đổi không gây ra lỗi mới trên những chức năng vốn đã làm việc tốt. Test hồi quy có thể thực hiện tại mọi mức kiểm tra.

Test hồi quy là một trong những loại kiểm tra tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Tuy nhiên, việc bỏ qua Test hồi quy là “không được phép” vì có thể dẫn đến tình trạng phát sinh hoặc tái xuất hiện những lỗi nghiêm trọng, mặc dù ta “tưởng rằng” những lỗi đó hoặc không có hoặc đã được kiểm tra và sửa chữa rồi!

3. Làm thế nào để thực hiện kiểm thử hồi quy?

Bảo trì phần mềm là một hoạt động bao gồm cải tiến, sửa lỗi, tối ưu hóa và xóa các tính năng hiện có. Những sửa đổi này có thể khiến hệ thống hoạt động không chính xác. Do đó, Kiểm tra hồi quy trở nên cần thiết. Kiểm tra hồi quy có thể được thực hiện bằng các kỹ thuật sau:

Kiểm thử lại tất cả

Đây là một trong những phương pháp để Kiểm thử hồi quy trong đó tất cả các kiểm thử trong nhóm kiểm thử hoặc bộ kiểm thư hiện có sẽ được thực hiện lại. Điều này rất tốn kém vì nó đòi hỏi thời gian và nguồn lực rất lớn.

Lựa chọn kiểm thử hồi quy

Thay vì thực hiện lại toàn bộ các trường hợp kiểm thử, tốt hơn là chỉ thực hiện một phần mà thôi. Các trường hợp kiểm thử được chọn có thể được phân thành 2 loại:

 • Các trường hợp kiểm thử có thể tái sử dụng: Là các trường hợp kiểm thử có thể được sử dụng trong các vòng đời kiểm thử hồi quy thành công.
 • Các trường hợp thử nghiệm lỗi thời: Là các trường hợp không thể sử dụng trong các vòng đời kiểm thử hồi quy thành công.

Độ ưu tiên của các trường hợp kiểm thử

Các trường hợp kiểm thử được sắp xếp độ ưu tiên tùy thuộc vào tác động kinh doanh, các chức năng quan trọng và được sử dụng thường xuyên. Lựa chọn các trường hợp kiểm thử dựa trên mức độ ưu tiên sẽ giảm đáng kể bộ kiểm tra hồi quy.

Chọn các trường hợp kiểm thử để kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy hiệu quả có thể được thực hiện bằng cách chọn các trường hợp kiểm tra sau:

 • Các trường hợp kiểm thử thường xuyên xẩy ra lỗi
 • Các chức năng dễ thấy hơn đối với người dùng
 • Các trường hợp kiểm thử xác minh các tính năng cốt lõi của sản phẩm
 • Các trường hợp kiểm thử của chức năng đã trải qua nhiều thay đổi gần đây
 • Tất cả các trường hợp kiểm thử tích hợp
 • Tất cả các trường hợp kiểm thử phức tạp
 • Trường hợp kiểm thử giá trị biên
 • Một vài các trường hợp kiểm thử mẫu đã thành công
 • Một vài các trường hợp kiểm thử mẫu đã thất bại

4. Một số Công cụ dùng trong kiểm thử hồi quy

Nếu một phần mềm trải qua những thay đổi thường xuyên, chi phí kiểm thử hồi quy sẽ leo thang.

Trong các trường hợp như vậy, việc thực hiện thủ công các trường hợp kiểm thử làm tăng thời gian thực hiện kiểm thử cũng như chi phí.

Tự động hóa các trường hợp kiểm thử hồi quy là sự lựa chọn thông minh trong các trường hợp như vậy.

Phạm vi tự động hóa phụ thuộc vào số lượng các trường hợp kiểm thử vẫn có thể sử dụng lại cho các chu kỳ hồi quy kế tiếp.

Sau đây là các công cụ quan trọng nhất được sử dụng cho cả kiểm thử chức năng và hồi quy trong công nghệ phần mềm:

 • Ranorex Studio
 • Testim
 • Selenium
 • Quick Test Professional (QTP)
 • Rational Functional Tester (RFT)

Tài liệu tham khảo:

https://www.guru99.com/regression-testing.html

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo