Tìm hiểu về nền tảng blockchain EOS

Tram Ho

1. EOS là gì ?

EOS hay EOSIO là một nền tảng blockchain với kiến trúc cho phép các ứng dụng phi tập trung (Dapps) có thể được mở rộng theo chiều dọc và chiều ngang (vertical and horizontal scaling), nó còn có thể được sử dụng để khởi chạy các mạng blockchain public hoặc private. Cũng tương tự như Ethereum, EOS cho phép các nhà phát triển có thể xây dựng các Dapp thông qua hợp đồng thông minh. Theo nhóm phát triển của dự án EOS, nền tảng có thể đạt tốc độ lên đến hàng triệu giao dịch mỗi giây nhờ vào kiến trúc do nhóm phát triển EOS xây dựng.

2. Đặc tính kỹ thuật

C++/WASM Virtual Machine

EOS sử dụng ngôn ngữ C++ để viết hợp đồng thông minh. C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, các nhà phát triển không cần học thêm một ngôn ngữ mới để có thể bắt tay vào lập trình (như Solidity của Ethereum).

Giống như Ethereum, EOS cũng có một máy ảo để thực thi hợp đồng thông minh được gọi là máy ảo WebAssembly (WASM Virtual Machine). WebAssembly (WASM) là một dạng mã nhị phân dành các máy ảo dạng stack-based, WASM đã được sử dụng rộng rãi bởi các tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Apple, v..v. Lựa chọn thiết kế máy ảo sử dụng tiêu chuẩn WASM cho phép EOS tận dụng sức mạnh rất lớn của cộng đồng đang tham gia phát triển các trình biên dịch, bộ công cụ với WASM.

Thông lượng cao và khả năng mở rộng

EOS được thiết kế nhằm hướng đến việc xử lý một lượng lớn giao dịch. Sử dụng cơ chế đồng thuận Delegated Proof of Stake (DPOS), mạng blockchain của EOS không cần phải đợi tất cả các nút để hoàn tất giao dịch. Điều này cho phép EOS đạt được thông lượng giao dịch cao hơn nhiều khi so sánh với các cơ chế đồng thuận khác.

Thời gian xác nhận nhanh hơn và độ trễ thấp hơn

EOS được thiết kế để có độ trễ giao dịch thấp, giúp các ứng dụng phân tán nhanh hơn (vốn xưa nay các Dapp bị chê là chậm, tốn thời gian xử lý).

Phí giao dịch bằng zero

Không như nhiều nền tảng khác, các giao dịch trên EOS không bị tính phí.

Hệ thống phân quyền

EOS có một hệ thống phân quyền toàn diện nhằm tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo quyền tùy chỉnh và sử dụng nó để bảo vệ một tính năng cụ thể của hợp đồng thông minh. Chúng ta cũng có thể phân chia để gọi các hàm trong hợp đồng thông minh trên nhiều tài khoản với các quyền hạn khác nhau.

Khả năng nâng cấp

Các ứng dụng được triển khai trên EOS có thể được nâng cấp. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể triển khai sửa lỗi mã nguồn, thêm tính năng hoặc thay đổi logic ứng dụng, miễn là được cung cấp đủ thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng có thể triển khai các hợp đồng thông minh không thể sửa đổi trên blockchain.

Tiêu thụ ít năng lượng

Với DPOS là cơ chế đồng thuận, EOS tiêu thụ ít năng lượng hơn để xác thực các giao dịch so với thuật toán POW của Bitcoin hay Ethereum.

3. Stack

EOS.CTD (Contract Development Toolkit)

EOSIO.CDT là một bộ công cụ dành hỗ trợ việc viết hợp đồng thông minh trên EOS.

Nodeos

Nodeos một thành phần cốt lõi của EOS. Nodeos xử lý tất cả các kết nối mạng ngang hàng, lưu giữ dữ liệu lên blockchain. Đối với môi trường phát triển, nodeos cũng có thể được sử dụng để thiết lập một mạng blockchain single node.

Cleos/Keosd

Keosd phần quản lý các key, tài khoản trên mạng EOS.

Cleos là một công cụ dòng lệnh cho phép các nhà phát triển tương tác với các nút cũng như triển khai, kiểm tra các hợp đồng thông minh của EOS.

EOSJS

SDK Javascript API để tích hợp với các blockchain trên EOSIO thông qua API RPC của EOS.

Demux

Demux có nhiệm vụ chuyển hướng các events từ sổ cái blockchain EOS sang các nơi lưu trữ dữ liệu offchain (database, data store,…)

4. Demo

Phần này chúng ta sẽ cùng thử viết một hợp đồng thông minh trên EOS và deploy nó. Trước đó, các bạn cần cài đặt eos, eosio.cdt. Hướng dẫn cài đặt chi tiết các bạn có thể xem tại đây.

Tạo thư mục và file chứa mã nguồn của hợp đồng

Viết hợp đồng thông minh

Đoạn mã trên được viết theo chuẩn C++11, cần import thư viện eosio/eosio.hpp, class hello được kế thừa từ class eosio::contract. Class hello có một method duy nhất là hi() với mục đích in ra lời chào.

Biên dịch sang dạng wasm

Khi biên dịch thành công, terminal sẽ ko có cảnh báo lỗi và trong thư mục xuất hiện file mới hello.wasm

Tạo tài khoản

Để deploy hợp đồng thông minh, chúng ta cần có một tài khoản. Để tạo tài khoản, chúng ta cần tạo ví và unlock (chi tiết xem thêm tại đây)

Kết quả lần lượt là:

Deploy hợp đồng thông minh với cleos set contract

Kết quả:

Gọi hàm trong hợp đồng

Sau khi đã deploy hợp đồng hello.cpp, chúng ta có thể gọi các hàm bên trong hợp đồng

Kết quả:

Tài liệu tham khảo

https://developers.eos.io/eosio-home/docs/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo