Tìm hiểu về JavaScript design pattern (P1)

Tram Ho

Khái niệm Design Pattern đã quá quen thuộc với các lập trình viên, bài viết sẽ tìm hiểu về một số design pattern và các implement chúng trong javascript

1. Constructor pattern

Đây là pattern dùng khi khởi tạo đối tượng trong javascript cùng với các method và thuộc tính. Đây là một pattern không phải xa lạ bởi nó được sử dụng khá nhiều. Hãy cùng xem xét ví dụ

2. Factory pattern

Factory pattern là một pattern khác dùng để khởi tạo. Trong ví dụ dưới đây ta sẽ tạo một factory class là BallFactory nó sẽ có một method nhận params, tùy thuộc vào các params này, object khi khởi tạo sẽ tương ứng với các class.

3. Prototype pattern

Trong pattern này, ta sẽ sử dụng một object sẵn có để khởi tạo một object mới. Pattern này rất hữu ích trong javascript bởi nó tận dụng kế thừa prototype thay vì kế thừa bằng class. Hãy cùng xem ví dụ bên dưới

4. Singleton pattern

Pattern này cũng rất phổ biến được sử dụng để khởi tạo đối tượng. Ví dụ

5. Adapter pattern

Pattern này thường được sử dụng khi muốn tạo một “adapter trung gian” để kết nối giữa phần code mới refactor và phần code cũ, để có thể sử dụng một cách bình thường. Ví dụ

6. Decorator pattern

Pattern này sử dụng khi muốn thêm các hành vi hoặc chức năng vào một class. Ví dụ

Trên đây là những pattern sử dụng khá phổ biến trong javascript khi khởi tạo đối tượng trong javascript. Hi vọng bài viết giúp ích cho mọi người

Reference

https://www.toptal.com/javascript/comprehensive-guide-javascript-design-patterns
https://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/
https://medium.com/better-programming/javascript-design-patterns-25f0faaaa15

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo