Tìm hiểu redux-toolkit phần 1

Tram Ho

Giới thiệu

Redux là công cụ quản lý state phổ biến và khá gây tranh cãi trong hệ sinh thái react, vì có khá nhiều dev than phiền là redux dài dòng và khó sử dụng. Riêng mình thì không thấy khó nhưng nhiều lúc cũng thấy hơi dài dòng thật. Vì để tạo ra một store hoàn chỉnh thì chúng ta cần qua khá nhiều bước, tạo nhiều file với các đoạn code lặp lại khá nhiều, ngoài ra redux không hề xây dựng một quy chuẩn rõ ràng cho việc viết logic., cũng như ngoài redux thì đôi khi ta cần cài đặt thêm một số thư viện nữa như middleware, selectors… thì mới có thể viết hoàn chỉnh logic quản lý state.
redux-toolkit là một package được sinh ra nhằm giải quyết phần lớn những vấn đề kể trên, được phát triển bởi chính chủ reduxjs team, giúp chúng ta viết code redux nhanh gọn, hoàn chỉnh theo một quy chuẩn thống nhất.
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về redux-toolkit, bài viết sẽ dành cho những bạn đã sử dụng hay biết về redux, còn với những bạn chưa từng sử dụng redux, mình nghĩ rằng các bạn nên tiếp cận với redux cơ bản trước, nắm bắt được cách thức hoạt động cũng như các khái niệm chính như actions, reducer, store…

Cài đặt và tạo một store

Cài đặt redux-toolkit

Tạo một store trong redux

Chúng ta vừa khởi tạo một store cơ bản nhất bằng redux, với chỉ một state duy nhất (count) và lắng nghe chỉ 2 action type để thực hiện tăng hoặc giảm giá trị count. Mặc dù vậy ta vẫn thấy có một chút hơi phức tạp phải không, dù chỉ là một store đơn giản, ví dụ như việc khai báo types, hơi dài dòng một chút nhỉ, và giá trị này cũng chỉ dùng khi tạo action và trong reducer.

Ngoài ra chúng ta phải tự xử lý logic bên trong reducer bằng hoàn toàn bằng js mà không có một quy chuẩn nào rõ ràng, ví dụ như action không nhất thiết phải trả về type, reducer thực ra không nhất thiết phải sử dụng switch để lắng nghe action.

redux-toolkit: configureStore

Chúng ta bắt đầu với hàm configureStore của redux-toolkit. Như ví dụ ở trên, chúng ta khởi tạo một store bằng hàm createStore của redux với tham số nhận vào là một reducer, configureStore sẽ làm điều tương tự như vậy, chúng ta sẽ khởi tạo store theo phương pháp sau:

Về cú pháp thì không khác nhau nhiều phải không? Tuy nhiên thay vì chỉ khởi tạo một store đơn thuần, configureStore sẽ mặc định thiết lập cho phép sử dụng redux devtool để debug và theo dõi quá trình cập nhật state cũng như thiết lập sẵn một số middleware.

redux-toolkit: createAction

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một action với hàm createAction, nhận vào tham số là một string và trả về một hàm khởi tạo action với type sẽ là giá trị string được truyền vào

Đầu tiên thì createAction giúp ta khởi tạo action một cách ngắn gọn hơn với việc tạo action bằng javascript function đơn thuần. Ngoài ra ở ví dụ trên mình không hề khai báo trước giá trị type của action mà truyền trực tiếp string vào làm tham số, vì createAction cung cấp sẵn khả năng truy xuất type của action rồi, lại tiết kiệm thêm vài dòng code nữa, cú pháp sẽ như sau

redux-toolkit: createReducer

Một hàm nữa mình muốn giới thiệu trong bài viết này, đơn giản là chúng ta sẽ không phải tạo reducer hoàn toàn bằng js thuần nữa.
createReducer cho phép chúng ta khởi tạo reducer một cách đơn giản và trực quan hơn khá nhiều so với cách viết thuần, logic nhìn sẽ trực quan hơn như một object tham chiếu, với mỗi key là một typevalue là một reducer function. Không dài dòng nữa, cùng xem cú pháp nhé:

createReducer nhận vào 2 tham số là giá trị ban đầu của stateobject giúp reducer lắng nghe và cập nhật state, nếu ở ví dụ trước bạn tự hỏi là tại sao action được tạo bởi createAction là có 2 lựa chọn để truy xuất types, thì mục đích để reducer của bạn sẽ ngắn gọn hơn một chút nữa đấy. Dựa vào tính chất computed property của es6 chúng ta hoàn toàn có thể viết lại như sau:

Do increasementdescreasement không phải là một string, computed property sẽ tự động gọi hàm toString(), tương tự như [increasement.toString()].

Refactor lại toàn bộ store ban đầu

cùng nhìn lại store ban đầu mà chúng ta tạo ra, đã được chuyển sang hoàn toàn với các hàm của redux-toolkit:

redux-toolkit rõ ràng giúp redux trở nên rõ ràng, ngắn gọn hơn nhiều, tuy nhiên đòi hỏi bạn sẽ phải hiểu rõ về redux trước, sau đó áp dụng redux-tookit sẽ thấy khá là sướng, bài viết này mình đã giới thiệu một số api chính của redux-toolkit, và đó chưa phải là tất cả, redux-toolkit vẫn còn nhiều điều hay ho để chúng ta tìm hiểu, mình sẽ giới thiệu ở những phần sau.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo