Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình COBOL – kỳ 3: Một số program nhỏ với COBOL

Tram Ho

Kì trước chúng ta đã tìm hiểu những kiểu dữ liệu và cú pháp cơ bản nhất để xây dựng nên 1 chương trình COBOL, kì này chúng ta thử đọc vài program hoàn chỉnh xem thế nào nhé.


1. Cho nhập và hiển thị thông tin do người dùng nhập lên màn hình

Trong program trên, các bạn có thể nhập 2 số, hiển thị lên màn hình, và tổng, hiệu, tích, thương 2 số trên.


2. Nhập, hiển thị ngày tháng theo format:

Trong program trên, ngày tháng hiện tại được get theo các kí hiệu MM, DD, YY, rồi hiển thị theo format có dấu “-“.


3. Nhập, hiển thị điểm, tính trung bình và xếp loại:
Ví dụ:

Program trên cho phép nhập 3 cột điểm, tính tổng điểm, điểm trung bình và xếp loại I, II, III hoại FAIL cho 5 sinh viên.


4. Nhập một số, kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không:

Trên đây là một số program cơ bản của COBOL, với những đề tài hết sức cơ bản mà chúng ta hay gặp khi học các ngôn ngữ lập trình mới.
Sau đây mình xin hướng dẫn cách chạy 1 program COBOL online:

  • Các bạn vào https://www.tutorialspoint.com/compile_cobol_online.php để compile.
  • Paste source code của các bạn vào tab main.cobc, các tham số truyền vào thì paste vào tab STDIN.
  • Sau đó execute và kiểm tra kết quả thôi.
    Hi vọng qua 3 bài đăng của mình, các bạn đã quen thuộc hơn với ngôn ngữ lập trình cũ kĩ này. Có thắc mắc hay vấn đề gì cần trao đổi các bạn có thể post comment để cùng thảo luận nhé. 🤗

Link tham khảo:
https://surendersampath.wordpress.com/2017/11/13/cobol-sample-programs/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo