Tiện ích mới của Chrome giúp người dùng mở liên tục 47 tab (thẻ)

Ngoc Huynh

Hầu hết mọi người thường có thói quen mở nhiều tab, và khi đó Chrome không hoạt động tốt và các cửa sổ thường bị treo. Nhưng với tiện ích, bạn không còn phải lo lắng nữa về lỗi crash của Chrome vào lần tới khi bạn mở thêm tab.

The Great Suspender, giống như tên gọi của nó, sẽ làm treo các tab mà bạn đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian, giải phóng bộ nhớ sử dụng Chrome. Các tab thì vẫn còn đó và nếu bạn cần đến chúng nữa, thì bạn chỉ cần nhấp chuột vào để tải lại. Bạn có thể lập danh sách trắng (whitelist) một số trang web để chúng không bao giờ bị treo.

Tôi vẫn thích One-Tab để lưu tất cả các tab đang mở vào một danh sách và giảm sử dụng bộ nhớ. Kết hợp hai phần mở rộng này là sự kết hợp hiệu quả cho việc sử dụng Chrome mà không cần phải dùng hết tất cả các bộ nhớ của hệ thống.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/