Thuật ngữ trong kiểm thử phần mềm phần III

Tram Ho

Ở phần II tôi đã giới thiệu cho các bạn các thuật ngữ bắt đầu bằng ký tự E tới ký tự I. Phần này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các thuật ngữ thông dụng còn lại.

Link phần II: https://viblo.asia/p/thuat-ngu-trong-kiem-thu-phan-mem-phan-i-bWrZnEmOKxw

K

Thuật ngữÝ nghĩaGhi chú
keyword driven testingĐây được hiểu là Một kỹ thuật kịch bản sử dụng các tệp dữ liệu để chứa không chỉ dữ liệu thử nghiệm và kết quả mong đợi mà còn cả các từ khóa liên quan đến ứng dụng đang được thử nghiệm. Các từ khóa được diễn giải bởi các tập lệnh hỗ trợ đặc biệt được gọi bởi tập lệnh kiểm soát

L

Thuật ngữÝ nghĩaGhi chú
load testMột loại thử nghiệm liên quan đến việc đo lường hành vi của một thành phần hoặc hệ thống với tải tăng, ví dụ: số lượng người dùng song song và / hoặc số lượng giao dịch để xác định tải nào có thể được xử lý bởi thành phần hoặc hệ thống.Hiện nay load test gần như được coi là một kỹ thuật kiểm thử bắt buộc đối với những trang web, app có lượt tương tác, dữ liệu lớn. Có rất nhiều tool hỗ trợ QA, Dev trong việc kiểm thử hiệu năng của hệ thống, Ví dụ: Jmeter, …
low level test caseMột trường hợp thử nghiệm với các giá trị cụ thể (mức thực hiện) cho dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi ở một mức độ ưu tiên thấpĐể xác định được test case ở mức độ low thì phụ thuộc vào phần lớn yêu cầu mà hệ thống đang phát triển. Ví dụ, case check font-size, thông thường được đánh ở mức độ low. Tuy nhiên, nếu là màn hình trang chủ, hiển thị thông báo quan trọng mà font-size quá nhỏ, dẫn tới người dùng ko thể nắm bắt được thông tin thì đây được coi là bug khá nghiêm trọng và mức độ của case check fon-size này ko thể được đánh là low

M

Thuật ngữÝ nghĩaGhi chú
maintenance testingKiểm tra các thay đổi đối với hệ thống vận hành hoặc tác động của môi trường thay đổi đến hệ thống vận hành.Thông thường được sử dụng trong các dự án thuộc mô hình maintenance. Kiểm tra theo kiểu này cần phải thật thận trọng và tỉ mỉ, đòi hỏi người phát triển và QA phải có mức độ am hiểu sâu về hệ thống bởi chỉ một vài chỉnh sửa nhỏ cũng dễ dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được
management reviewMột đánh giá có hệ thống về quá trình mua, cung cấp, phát triển, vận hành hoặc bảo trì phần mềm, được thực hiện bởi quản lý theo dõi tiến độ, xác định trạng thái của kế hoạch và lịch trình, xác nhận các yêu cầu và phân bổ hệ thống người thừa kế hoặc đánh giá hiệu quả của phương pháp quản lý để đạt được mục đích
measureSố lượng hoặc danh mục được gán cho một thuộc tính của thực thể bằng cách thực hiện phép đo
memory leakMột khiếm khuyết trong logic của chương trình khiến nó không thể lấy lại bộ nhớ sau khi sử dụng xong, cuối cùng khiến chương trình bị lỗi do thiếu bộ nhớ
monitorMột công cụ phần mềm hoặc thiết bị phần cứng chạy đồng thời với thành phần hoặc hệ thống được kiểm tra và giám sát, ghi lại và / hoặc phân tích hành vi của thành phần hoặc hệ thống
multiple condition coverageTỷ lệ phần trăm kết hợp của tất cả các kết quả điều kiện duy nhất trong một tuyên bố đã được thực hiện bởi một bộ thử nghiệm. Bảo hiểm nhiều điều kiện 100% ngụ ý bảo hiểm xác định điều kiện 100%.
multiple condition testingMột kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp trắng trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện kết hợp các kết quả điều kiện đơn (trong một câu lệnh)
mutation analysisMột phương pháp để xác định tính kỹ lưỡng của bộ thử nghiệm bằng cách đo lường mức độ mà một bộ thử nghiệm có thể phân biệt chương trình với các biến thể nhỏ (đột biến) của chương trình.

N

Thuật ngữÝ nghĩaGhi chú
negative testingCác thử nghiệm nhằm mục đích cho thấy một thành phần hoặc hệ thống không hoạt động. Thử nghiệm tiêu cực có liên quan đến thái độ của người thử nghiệm chứ không phải là một phương pháp thử nghiệm cụ thể hoặc kỹ thuật thiết kế thử nghiệm.
non-functional requirementMột yêu cầu không liên quan đến chức năng, nhưng liên quan đến các thuộc tính như độ tin cậy, hiệu quả, khả năng sử dụng, khả năng bảo trì và tính di động.
non-functional testingKiểm tra các thuộc tính của một thành phần hoặc hệ thống không liên quan đến chức năng, ví dụ: độ tin cậy, hiệu quả, khả năng sử dụng, khả năng bảo trì và tính di động
non-functional test design techniquesCác phương pháp được sử dụng để thiết kế hoặc chọn thử nghiệm cho thử nghiệm không chức năng.

O

Thuật ngữÝ nghĩaGhi chú
operabilityKhả năng của sản phẩm phần mềm cho phép người dùng vận hành và kiểm soát nó
operational environmentCác sản phẩm phần cứng và phần mềm được cài đặt tại người dùng Các trang web của người dùng hoặc khách hàng, nơi các thành phần hoặc hệ thống được thử nghiệm sẽ được sử dụng. Phần mềm có thể bao gồm hệ điều hành, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và các ứng dụng khác.
operational testingThử nghiệm được tiến hành để đánh giá một thành phần hoặc hệ thống trong môi trường hoạt động của nó.
output valueGía trị đầu raTrong một hệ thống, khi có giá trị đầu vào sẽ luôn có giá trị đầu ra

P

Thuật ngữÝ nghĩaGhi chú
pair testingHai người kiểm thử làm việc cùng nhau để tìm ra khuyết điểm. Thông thường, họ chia sẻ một máy tính và kiểm soát thương mại của nó trong khi thử nghiệm.
PassMột bài kiểm tra được coi là vượt qua nếu kết quả thực tế của nó phù hợp với kết quả mong đợi của nó.
pass/fail criteriaQuy tắc quyết định được sử dụng để xác định xem một mục thử nghiệm (chức năng) hoặc tính năng đã vượt qua hay thất bại một thử nghiệm.
path coverageTỷ lệ phần trăm các đường dẫn đã được thực hiện bởi một bộ thử nghiệm.
path testingMột kỹ thuật thiết kế kiểm tra hộp trắng trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện các đường dẫn.
performanceMức độ mà một hệ thống hoặc thành phần hoàn thành các chức năng được chỉ định trong các ràng buộc nhất định về thời gian xử lý và tốc độ thông lượng.
performance testingQuá trình thử nghiệm để xác định hiệu suất của một sản phẩm phần mềm.
performance testing toolMột công cụ hỗ trợ kiểm tra hiệu suất và thường có hai phương tiện chính: tạo tải và đo giao dịch thử nghiệm. Tạo tải có thể mô phỏng nhiều người dùng hoặc khối lượng dữ liệu đầu vào cao. Trong quá trình thực hiện, các phép đo thời gian phản hồi được lấy từ các giao dịch được chọn và chúng được ghi lại. Các công cụ kiểm tra hiệu suất thường cung cấp các báo cáo dựa trên nhật ký kiểm tra và biểu đồ tải theo thời gian phản hồi.
phase test planMột kế hoạch kiểm tra thường giải quyết một cấp độ kiểm tra.
portability testingQuá trình thử nghiệm để xác định tính di động của sản phẩm phần mềm.
preconditionCác điều kiện môi trường và trạng thái phải được đáp ứng trước khi thành phần hoặc hệ thống có thể được thực thi với một quy trình thử nghiệm hoặc thử nghiệm cụ thể.
PriorityMức độ ưu tiênThường được sử dụng để đánh mức độ ưu tiên của bộ trường hợp kiểm thử giúp QA có thứ tự ưu tiên để kiểm tra
process cycle testMột kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện các quy trình
projectDự án là một tập hợp duy nhất các hoạt động được phối hợp và kiểm soát với ngày bắt đầu và kết thúc được thực hiện một mục tiêu phù hợp với các yêu cầu cụ thể, bao gồm các hạn chế về thời gian, chi phí và tài nguyên.
project test planMột kế hoạch kiểm tra thường giải quyết nhiều cấp độ kiểm tra.

Q

Thuật ngữÝ nghĩaGhi chú
qualityMức độ mà một thành phần, hệ thống hoặc quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể và / hoặc nhu cầu và mong muốn của người dùng / khách hàng
quality assuranceMột phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc cung cấp niềm tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được đáp ứng
quality managementCác hoạt động phối hợp để chỉ đạo và kiểm soát một tổ chức liên quan đến chất lượng. Định hướng và kiểm soát liên quan đến chất lượng thường bao gồm việc thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải thiện chất lượng.

R

Thuật ngữÝ nghĩa
random testingMột kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen trong đó các trường hợp kiểm thử được chọn, có thể sử dụng thuật toán tạo giả ngẫu nhiên, để khớp với hồ sơ hoạt động. Kỹ thuật này có thể được sử dụng để kiểm tra các thuộc tính phi chức năng như độ tin cậy và hiệu suất.
recoverability testingQuá trình thử nghiệm để xác định khả năng phục hồi của sản phẩm phần mềm
regression testingThử nghiệm chương trình đã được thử nghiệm trước đây sau khi sửa đổi để đảm bảo rằng các lỗi không được giới thiệu hoặc phát hiện trong các khu vực không thay đổi của phần mềm, là kết quả của những thay đổi được thực hiện. Nó được thực hiện khi phần mềm hoặc môi trường của nó bị thay đổi.
release noteMột tài liệu xác định các mục kiểm tra, cấu hình của chúng, trạng thái hiện tại và thông tin phân phối khác được phân phối bởi phát triển để kiểm tra và có thể các bên liên quan khác khi bắt đầu giai đoạn thực hiện kiểm tra.
reliability testingQuá trình thử nghiệm để xác định độ tin cậy của sản phẩm phần mềm.
requirementMột điều kiện hoặc khả năng cần thiết của người dùng để giải quyết vấn đề hoặc đạt được mục tiêu phải được đáp ứng hoặc sở hữu bởi một thành phần hệ thống hoặc hệ thống để đáp ứng hợp đồng, tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật hoặc tài liệu áp đặt chính thức khác.
requirements management toolMột công cụ hỗ trợ ghi lại các yêu cầu, thuộc tính yêu cầu (ví dụ: ưu tiên, chịu trách nhiệm về kiến ​​thức) và chú thích, và tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc thông qua các lớp yêu cầu và quản lý thay đổi yêu cầu. Một số công cụ quản lý yêu cầu cũng cung cấp các phương tiện để phân tích tĩnh, chẳng hạn như kiểm tra tính nhất quán và vi phạm các quy tắc yêu cầu được xác định trước.
resultHậu quả / kết quả của việc thực hiện một bài kiểm tra. Nó bao gồm các kết quả đầu ra cho màn hình, thay đổi dữ liệu, báo cáo và thông điệp truyền thông được gửi đi. Xem thêm kết quả thực tế, kết quả mong đợi.
re-testingThử nghiệm chạy các trường hợp thử nghiệm thất bại lần cuối chúng được chạy, để xác minh sự thành công của các hành động khắc phục.
reviewMột đánh giá về tình trạng sản phẩm hoặc dự án để xác định sự khác biệt so với kết quả đã hoạch định và đề xuất cải tiến. Ví dụ bao gồm đánh giá quản lý, đánh giá không chính thức, đánh giá kỹ thuật, kiểm tra và hướng dẫn.
riskMột yếu tố có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực trong tương lai; thường được thể hiện như tác động và khả năng.

S

Thuật ngữÝ nghĩa
scalabilityKhả năng của sản phẩm phần mềm được nâng cấp để phù hợp với tải tăng.
scalability testingKiểm tra để xác định khả năng mở rộng của sản phẩm phần mềm.
securityCác thuộc tính của các sản phẩm phần mềm có khả năng ngăn chặn truy cập trái phép, dù là vô tình hay cố ý, đối với các chương trình và dữ liệu
security testingKiểm tra để xác định tính bảo mật của sản phẩm phần mềm
simulationSự thể hiện các đặc điểm hành vi được lựa chọn của một hệ thống vật lý hoặc trừu tượng bởi một hệ thống khác.
simulatorMột thiết bị, chương trình máy tính hoặc hệ thống được sử dụng trong quá trình thử nghiệm, hoạt động hoặc hoạt động giống như một hệ thống nhất định khi được cung cấp một bộ đầu vào được kiểm soát
smoke testMột tập hợp con của tất cả các trường hợp thử nghiệm được xác định / theo kế hoạch bao gồm chức năng chính của một thành phần hoặc hệ thống, để xác định rằng các chức năng quan trọng nhất của chương trình hoạt động, nhưng không bận tâm đến các chi tiết tốt hơn. Một thử nghiệm xây dựng và khói hàng ngày là một trong những thực hành tốt nhất trong ngành
specificationMột tài liệu chỉ định, lý tưởng một cách đầy đủ, chính xác và có thể kiểm chứng được, các yêu cầu, thiết kế, hành vi hoặc các đặc điểm khác của một thành phần hoặc hệ thống, và, thường, các thủ tục để xác định xem các điều khoản này có được thỏa mãn hay không
stabilityKhả năng của sản phẩm phần mềm để tránh các hiệu ứng không mong muốn từ các sửa đổi trong phần mềm
state transition testingKỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện chuyển đổi trạng thái hợp lệ và không hợp lệ
statement coverageTỷ lệ phần trăm của các báo cáo thực thi đã được thực hiện bởi một bộ thử nghiệm
statement testingMột kỹ thuật thiết kế kiểm tra hộp trắng trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện các câu lệnh
static testingKiểm tra một thành phần hoặc hệ thống ở mức đặc tả hoặc mức triển khai mà không thực hiện phần mềm đó, ví dụ: đánh giá hoặc phân tích mã tĩnh
statistical testingMột kỹ thuật thiết kế thử nghiệm trong đó một mô hình phân phối thống kê đầu vào được sử dụng để xây dựng các trường hợp thử nghiệm đại diện
Stress testingThử nghiệm được tiến hành để đánh giá một hệ thống hoặc thành phần tại hoặc vượt quá giới hạn của các yêu cầu được chỉ định của nó
suitabilityKhả năng của sản phẩm phần mềm để cung cấp một bộ chức năng phù hợp cho các nhiệm vụ và mục tiêu người dùng được chỉ định
system integration testingKiểm tra sự tích hợp của các hệ thống và gói; thử nghiệm giao diện cho các tổ chức bên ngoài (ví dụ: Trao đổi dữ liệu điện tử, Internet)
system testingQuá trình thử nghiệm một hệ thống tích hợp để xác minh rằng nó đáp ứng các yêu cầu được chỉ định

T

Thuật ngữÝ nghĩa
technical reviewMột hoạt động thảo luận nhóm ngang hàng tập trung vào việc đạt được sự đồng thuận về phương pháp kỹ thuật sẽ được thực hiện. Đánh giá kỹ thuật còn được gọi là đánh giá ngang hàng
test approachViệc thực hiện chiến lược thử nghiệm cho một dự án cụ thể. Nó thường bao gồm các quyết định được đưa ra dựa trên mục tiêu (thử nghiệm) của dự án và đánh giá rủi ro được thực hiện, điểm bắt đầu liên quan đến quá trình thử nghiệm, các kỹ thuật thiết kế thử nghiệm được áp dụng, tiêu chí thoát hiểm và loại thử nghiệm sẽ được thực hiện
test automationViệc sử dụng phần mềm để thực hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, ví dụ: quản lý kiểm tra, thiết kế kiểm tra, thực hiện kiểm tra và kiểm tra kết quả
test basisTất cả các tài liệu mà từ đó các yêu cầu của một thành phần hoặc hệ thống có thể được suy ra. Các tài liệu mà các trường hợp thử nghiệm được dựa trên. Nếu một tài liệu chỉ có thể được sửa đổi bằng thủ tục sửa đổi chính thức, thì cơ sở thử nghiệm được gọi là cơ sở thử nghiệm cơ bản
test caseMột tập hợp các giá trị đầu vào, điều kiện tiên quyết thực hiện, kết quả mong đợi và hậu điều kiện thực hiện, được phát triển cho một mục tiêu cụ thể hoặc điều kiện thử nghiệm, chẳng hạn như để thực hiện một đường dẫn chương trình cụ thể hoặc để xác minh tuân thủ một yêu cầu cụ thể
test case specificationTài liệu chỉ định một tập hợp các trường hợp thử nghiệm (mục tiêu, đầu vào, hành động thử nghiệm, kết quả mong đợi và điều kiện tiên quyết thực hiện) cho một mục thử nghiệm
test charterMột tuyên bố về mục tiêu thử nghiệm, và có thể thử nghiệm ý tưởng. Biểu đồ kiểm tra là một trong những biểu đồ khác được sử dụng trong thử nghiệm thăm dò. Xem thêm thử nghiệm thăm dò
test comparatorMột công cụ kiểm tra để thực hiện so sánh kiểm tra tự động
test conditionMột mục hoặc sự kiện của một thành phần hoặc hệ thống có thể được xác minh bằng một hoặc nhiều trường hợp thử nghiệm, ví dụ: một chức năng, giao dịch, thuộc tính chất lượng hoặc yếu tố cấu trúc
test dataDữ liệu tồn tại (ví dụ: trong cơ sở dữ liệu) trước khi thử nghiệm được thực thi và gây ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi thành phần hoặc hệ thống được thử nghiệm
test design specificationTài liệu chỉ định các điều kiện kiểm tra (mục bảo hiểm) cho mục kiểm tra, phương pháp kiểm tra chi tiết và xác định các trường hợp kiểm tra mức cao có liên quan
test design toolMột công cụ hỗ trợ hoạt động thiết kế thử nghiệm bằng cách tạo các đầu vào thử nghiệm từ một đặc tả có thể được giữ trong kho công cụ CASE, ví dụ: công cụ quản lý yêu cầu hoặc từ các điều kiện kiểm tra được chỉ định được giữ trong chính công cụ đó
test environmentMột môi trường chứa phần cứng, thiết bị, mô phỏng, công cụ phần mềm và các yếu tố hỗ trợ khác cần thiết để tiến hành kiểm tra
test evaluation reportMột tài liệu được tạo ra ở cuối quá trình thử nghiệm tóm tắt tất cả các hoạt động và kết quả thử nghiệm. Nó cũng chứa một đánh giá về quá trình kiểm tra và bài học kinh nghiệm
test executionQuá trình chạy thử nghiệm bởi thành phần hoặc hệ thống được thử nghiệm, tạo ra kết quả thực tế
test itemCác yếu tố cá nhân được thử nghiệm. Thường có một đối tượng thử nghiệm và nhiều vật phẩm thử nghiệm. Xem thêm đối tượng thử nghiệm
test logMột bản ghi thời gian của các chi tiết có liên quan về việc thực hiện các bài kiểm tra
test managerNgười chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá một đối tượng thử nghiệm. Cá nhân, người chỉ đạo, kiểm soát, điều hành kế hoạch và điều chỉnh việc đánh giá đối tượng thử nghiệm
Test Maturity Model (TMM)Khung theo giai đoạn năm cấp để cải tiến quy trình thử nghiệm, liên quan đến Mô hình trưởng thành khả năng (CMM) mô tả các yếu tố chính của quy trình thử nghiệm hiệu quả
Test Process Improvement (TPI)Một khung liên tục để cải tiến quy trình thử nghiệm mô tả các yếu tố chính của quy trình thử nghiệm hiệu quả, đặc biệt nhắm vào thử nghiệm hệ thống và thử nghiệm chấp nhận
test objectThành phần hoặc hệ thống được kiểm tra
test performance indicatorMột số liệu, nói chung ở mức cao, cho biết mức độ nào một giá trị mục tiêu hoặc tiêu chí nhất định được đáp ứng. Thường liên quan đến các mục tiêu cải tiến quy trình thử nghiệm, ví dụ: Tỷ lệ phát hiện khuyết tật (DDP)
test phaseMột tập hợp các hoạt động thử nghiệm riêng biệt được thu thập vào giai đoạn có thể quản lý được của một dự án, ví dụ: các hoạt động thực hiện của một cấp độ thử nghiệm
test planMột tài liệu mô tả phạm vi, cách tiếp cận, tài nguyên và lịch trình của các hoạt động kiểm tra dự định. Nó xác định trong số các mục kiểm tra khác, các tính năng sẽ được kiểm tra, các nhiệm vụ kiểm tra, ai sẽ thực hiện từng nhiệm vụ, mức độ độc lập của người kiểm tra, môi trường kiểm tra, kỹ thuật thiết kế kiểm tra và kỹ thuật đo kiểm được sử dụng và lý do lựa chọn và bất kỳ rủi ro nào cần lập kế hoạch dự phòng. Nó là một bản ghi của quá trình lập kế hoạch kiểm tra
test procedure specificationMột tài liệu chỉ định một chuỗi các hành động để thực hiện một bài kiểm tra. Còn được gọi là kịch bản thử nghiệm hoặc kịch bản thử nghiệm thủ công
test processQuá trình thử nghiệm cơ bản bao gồm lập kế hoạch, đặc điểm kỹ thuật, thực hiện, ghi lại và kiểm tra để hoàn thành
test scriptThường được sử dụng để chỉ một đặc tả quy trình thử nghiệm, đặc biệt là quy trình tự động
test specificationMột tài liệu bao gồm một đặc tả thiết kế thử nghiệm, đặc tả trường hợp thử nghiệm và / hoặc đặc tả quy trình thử nghiệm
test suiteMột tập hợp một số trường hợp thử nghiệm cho một thành phần hoặc hệ thống đang được thử nghiệm, trong đó điều kiện sau của một thử nghiệm thường được sử dụng làm điều kiện tiên quyết cho lần thử nghiệm tiếp theo
test toolMột sản phẩm phần mềm hỗ trợ một hoặc nhiều hoạt động kiểm tra, chẳng hạn như lập kế hoạch và kiểm soát, đặc tả, xây dựng các tệp và dữ liệu ban đầu, thực hiện kiểm tra và phân tích kiểm tra
test typeMột nhóm các hoạt động kiểm tra nhằm kiểm tra một thành phần hoặc hệ thống liên quan đến một hoặc nhiều thuộc tính chất lượng liên quan đến nhau. Một loại thử nghiệm được tập trung vào một mục tiêu thử nghiệm cụ thể, tức là thử nghiệm độ tin cậy, thử nghiệm khả năng sử dụng, thử nghiệm hồi quy, v.v. và có thể diễn ra trên một hoặc nhiều cấp độ thử nghiệm hoặc các giai đoạn thử nghiệm
testerMột chuyên gia kỹ thuật lành nghề có liên quan đến việc thử nghiệm một thành phần hoặc hệ thống
testingQuá trình bao gồm tất cả các hoạt động của vòng đời, cả tĩnh và động, liên quan đến việc lập kế hoạch, chuẩn bị và đánh giá các sản phẩm phần mềm và các sản phẩm công việc liên quan để xác định rằng chúng đáp ứng các yêu cầu cụ thể, để chứng minh rằng chúng phù hợp với mục đích và phát hiện lỗi
thread testingMột phiên bản của thử nghiệm tích hợp thành phần trong đó sự tích hợp lũy tiến của các thành phần tuân theo việc thực hiện các tập hợp con của các yêu cầu, trái ngược với việc tích hợp các thành phần theo các cấp bậc
top-down testingMột cách tiếp cận gia tăng để kiểm tra tích hợp trong đó thành phần ở đầu phân cấp thành phần được kiểm tra trước, với các thành phần cấp thấp hơn được mô phỏng bởi các sơ khai. Các thành phần được kiểm tra sau đó được sử dụng để kiểm tra các thành phần cấp thấp hơn. Quá trình được lặp lại cho đến khi các thành phần cấp thấp nhất đã được thử nghiệm

U

Thuật ngữÝ nghĩa
understandabilityKhả năng của sản phẩm phần mềm cho phép người dùng hiểu liệu phần mềm có phù hợp hay không và cách sử dụng phần mềm cho các tác vụ và điều kiện sử dụng cụ thể
usabilityKhả năng của phần mềm được hiểu, học, sử dụng và hấp dẫn người dùng khi được sử dụng trong các điều kiện được chỉ định
usability testingThử nghiệm để xác định mức độ hiểu sản phẩm phần mềm, dễ học, dễ vận hành và hấp dẫn người dùng trong các điều kiện được chỉ định
use case testingKỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực hiện các kịch bản người dùng
user testMột thử nghiệm trong đó người dùng thực tế tham gia để đánh giá khả năng sử dụng của một thành phần hoặc hệ thống

V

Thuật ngữÝ nghĩa
V-modelMột khung để mô tả các hoạt động vòng đời phát triển phần mềm từ đặc tả yêu cầu đến bảo trì. Mô hình V minh họa cách các hoạt động kiểm thử có thể được tích hợp vào từng giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm
validationXác nhận bằng cách kiểm tra và thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu cho mục đích sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể đã được đáp ứng
variableMột yếu tố lưu trữ trong máy tính có thể truy cập được bằng chương trình phần mềm bằng cách gọi nó bằng tên
verificationXác nhận bằng cách kiểm tra và thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan cho thấy các yêu cầu cụ thể đã được đáp ứng
volume testingKiểm tra nơi hệ thống phải chịu khối lượng dữ liệu lớn. Xem thêm kiểm tra sử dụng tài nguyên

W

Thuật ngữÝ nghĩa
walkthroughMột bài thuyết trình từng bước của tác giả của một tài liệu để thu thập thông tin và thiết lập sự hiểu biết chung về nội dung của nó
white box testingKiểm tra dựa trên phân tích cấu trúc bên trong của thành phần hoặc hệ thống

Link tham khảo: https://www.softwaretestinghelp.com/software-testing-terms-complete-glossary/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo