Thư viện React có IDE riêng

Ngoc Huynh

Công cụ Reactide làm việc với Node server để quản lý state các component.

React, một thư viện JavaScript của Facebook dùng để xây dựng các UI, sẽ có một IDE dành riêng để phát triển web, có tên gọi là Reactide.

Được phát triển bởi nhóm các lập trình viên có tên gọi là Team Reactide, IDE này sẽ như là một ứng dụng desktop đa nền tảng mang đến một trình giả lập trình duyệt (browser simulator) tùy chỉnh; việc xây dựng cấu hình server và công cụ trở nên không còn cần thiết nữa. IDE này được xây dựng theo giấy phép MIT.

Reactide vận hành một Node server được tích hợp cùng với trình giả lập trình duyệt. IDE giúp quản lý state các component của React, hiển thị hóa state flow. Các lập trình viên có thể điều hướng thông qua một live representation về kiến trúc dự án và chỉnh sửa component, và quá trình phải chuyển đổi từng chỉnh sửa nhỏ cho một dự án trở nên ngay tức khắc. Team Reactide nói: “Bằng cách sử dụng các công cụ của Reactide, các properties và styles có thể được chỉnh sửa thông qua các điều khiển GUI đơn giản cung cấp phản hồi ngay lập tức trong trình mô phỏng trình duyệt.

Còn được gọi là React.js, React nguồn mở dựa trên khai báo và thành phần, và nó cung cấp khả năng phát triển các tính năng mới mà không cần phải viết lại code hiện có. Facebook đã cung cấp công cụ riêng cho React, được gọi là React Developer Tools, phục vụ như một phần mở rộng của Chrome DevTools để kiểm tra các phân cấp thành phần React.

Trong khi đó, các công cụ JavaScript khác được xem là đối thủ của React, bao gồm Vue.js và Inferno. Một framework đồng hành, React Native, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng di động native, với rendering phía máy chủ thông qua Node. React Native đã thu hút sự phát triển của một IDE đặc trưng React Native, là Deco, cũng như công cụ CRNA (Create React Native App) của Facebook và Expo.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com