Thư viện mới của JavaScript sử dụng Canvas trong lập trình

Ngoc Huynh

Sandpit library sử dụng canvas 2D element để lập trình sáng tạo hơn.

Có thể dễ dàng sử dụng library mới này trên GitHub hoặc qua NPM, và được xây dựng trong ECMAScript 6, tuy nhiên Sandpit vẫn còn trong giai đoạn phát triển với API có thể sẽ thay đổi trước khi phát hành phiên bản 1.0. Mục tiêu của Sandpit là bình thường hóa và đơn giản hóa quá trình lập trình. Thông thường sẽ sử dụng hình thức vẽ trên Canvas element, ở cả 2D hoặc 3D context. Nhưng Sandpit sử dụng dat.GUI, một GUI nhẹ dùng để thay đổi các biến (variables) trong JavaScript, để quản lý các thiết lập.

Để sử dụng Sandpit trong môi trường ES6, các builder là Charlie Gleason và Glen Maddern đề xuất sử dụng công cụ create-react-app – đây là công cụ generate React chính thức từ Facebook, không cần cấu hình; để rõ hơn, bạn có thể xem qua bản demo của Sandpit sử dụng create-react-app tại đây. Sandpit quản lý các input như touches, taps, và clicks, và nó xử lý touch event-handling dành cho multitouch trên các thiết bị di động. Ngoài ra, người dùng sẽ dễ dàng trong việc thiết lập nó bằng một API dùng để chỉ rõ ranges, types, và defaults. Các thiết lập được lưu trữ bằng chuỗi truy vấn, cho phép bạn sao chép và dán mà không cần phải dùng đến code.

Sandpit hỗ trợ các trình duyệt hiện đại, kể cả Internet Explorer 11 and Edge của Microsoft. Babel-polyfill được sử dụng khi biên dịch ECMAScript 5. Các lập trình viên của Sandpit đang khuyến khích sự đóng góp của cộng đồng và đưa ra các ví dụ sử dụng cho người dùng.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com