Thư viện mới của JavaScript hỗ trợ thực hiện prototype dễ dàng

Ngoc Huynh

Kakapo.js – một thư viện mới của JavaScript giúp các nhà phát triển prototype các ứng dụng Web dễ dàng hơn mà không cần giai đoạn back-end.

Thư viện giả lập Kakapo.js HTTP dựa trên JavaScript cho phép các nhà phát triển sao chép trật tự logic của back-end trên trình duyệt. Như vậy, các ứng dụng có thể được prototype và phát triển mà không cần có giai đoạn back end, và các nhà phát triển có thể ngưng kích hoạt (deactivate) Kakapo khi chuyển sang giai đoạn sản phẩm.

Hiện tại, Kakapo chỉ mới ở dạng phiên bản beta. Ông Hector Zarco – nhà phát triển chính của Kakapo chia sẻ: “Về cơ bản, tôi phát triển Kakapo bởi vì tôi muốn có một framework có thể cung cấp tất cả các công cụ mà tôi cần để prototype các ứng dụng Web mà không cần phải đợi giai đoạn back end. Ngoài ra, với Kakapo.js bạn có thể xây dựng các giả lập đáng tin cậy và bền vững ngay trên trình duyệt, mà không cần phải thiết lập http server hoàn lại dữ liệu giả.”

Kakapo (là tên của một loài chim ở New Zealand) sử dụng WeakMap, một bộ sưu tập các cặp key/value trong JavaScript. “Chúng tôi phải sử dụng nó thay vì các hàm băm (hash) đơn giản do chúng tôi muốn sử dụng các object (đối tượng) như là các key thay vì các plain value dạng chuỗi,” ông Zarco cho hay.

Kakapo nhấn mạnh các khả năng routing, response, request và database, nhưng quan trọng nhất là khả năng xây dựng các trường hợp sử dụng phức tạp. “Nếu bạn có một blog và bạn muốn comment, và sau đó trong chu kỳ phát triển ứng dụng bạn muốn khôi phục lại comment đó. Bạn có thể dễ dàng xây dựng tính năng đó bằng Kakapo, thay vì chỉ hoàn lại các static payload.”

Bên cạnh đó, cũng sẽ có một phiên bản Kakapo dành cho ngôn ngữ lập trình Swift của Apple.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://infoworld.com/