Thử vẽ biểu đồ bằng Chart.js trong Vue

Tram Ho

Mở Đầu

Chắc hẳn ae đi làm đã từng động đến việc thống kê số liệu và vẽ biểu đồ, nhất là mấy trang buôn bán thì việc có biểu đồ thống kê số lượng sản phẩm bán ra, sản phẩm bán chạy… là rất quan trọng. Vì thế hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu về 1 một thư viện hỗ trợ việc vẽ biểu đồ hiệu quả đó là Chart.js. Trong bài viết này thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách dùng Chart.js trong vue nhé  bắt đầu thôi nào

Cài Đặt

Bạn có thể cài đặt chart.js bằng npm hoặc yarn

 • npmnpm install chart.js --save
 • yarnyarn add chartjs --save

Tạo Biểu Đồ

Bước 1:

Mình sẽ tạo 1 components có tên là chartjs.vue với nội dung như sau:

Bước 2:

ở components cha là file index.vue mình import file chartjs.vue vào với nội dung như sau

và phần data có nội dung như sau

và đây là kết quả mình nhận được

cũng đẹp phết chứ nhỉ  thôi k lan man nữa mình sẽ đi vào giải thích đầu tiên là ở components chartjs.vue ở dòng thứ 2 import { Line } from 'vue-chartjs'chúng ta thấy có {Line} . Thì {Line} ở đây là loại biểu đồ, ngoài Line còn có

 • bar
 • radar
 • doughnut and pie
 • polar area
 • bubble
 • scatter

Cú pháp khai báo cũng tương tự import { loại biểu đồ } from 'vue-chartjs'
phần cuối mình sẽ lấy thêm ví dụ một số loại biểu đồ khác nữa. Tiếp theo chúng ta thấy có props: ['data', 'options'], . Ở đây

data: bao gồm labelsdatasets
 • labels: là một tập các nhãn dán
 • datasets:
  • data : giá trị mà chart.js lấy vào để vẽ biểu đồ
  • label: chú thích cho nhãn dán (có thể bỏ chú thích)
  • borderColor: màu để vẽ biểu đồ
options:
 • title là tên của biểu đồ. bạn có thể xem chi tiết ở đây
 • legend: chú giải bạn có thể bật tắt chú giải bằng cách thêm đoạn code sau
  legend: { display: true },
  còn rất nhiều tùy chỉnh về chú giải bạn có thể xem chi tiết ở đây
  Ngoài ra mình thấy còn thuộc tính cũng khá hữu ích và hay được sử dụng như là :
 • Responsive : để có thể thay đổi kích thước của biểu đồ
  Có 2 thuộc tính của Responsive mà mình hay sử dụng đó là

  • maintainAspectRatio: dùng để giữ tỉ lệ (chiều rộng / chiều dài) khi kích thước biểu đồ thay đổi
  • aspectRatio: xác định lại tỉ lệ (chiều rộng / chiều dài)

  Còn một số thuộc tính nữa của Responsive bạn có thể tham khảo ở đây

Trên đây chỉ là một số options cơ bàn cần thiết mà mình đưa ra nếu có thời gian các bạn nên trang chủ của chart.js để xem thêm nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào một số ví dụ

Ví Dụ

Bar

Pie

Doughnut

Cũng tương tự nhue Pie

Lưu ý : Bạn nhớ là khi muốn dùng biểu đồ nào thì nhớ đổi tên biểu đồ tương ứng ở components có tên là chartjs.vue mình nói ở trên nhé.

Kết Luận

Như vậy mình và các bạn đã cùng tìm hiểu về cách vẽ biểu đồ bằng chart.js nó cũng khá đơn giản đún không. Vì trong phạm vi một bài viết mình không thể nào liệt kê được tất cả mà trên đây chỉ là nhừng thứ cơ bản thường dùng vì thế nếu cần tìm hiểu sâu hơn các bạn có thể comment xuống phía dưới hoặc là lên trên trang chủ của chart.js để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm

Tài liệu tham khảo :

[(https://www.chartjs.org/docs/latest/charts/doughnut.html)]

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo