Thông báo của Apple: Tất cả các apps của iOS 9 phải hỗ trợ IPv6

Tại sự kiện WWDC vào tháng 6 vừa qua, Apple đã tuyên bố tất cả các apps của iOS 9 phải hỗ trợ IPv6. Bởi vì các sóng mang ở nhiều khu vực chỉ sử dụng mỗi mạng lưới IPv6 nên nếu apps không hỗ trợ IPv6, kéo theo việc không chạy được trên các mạng lưới này, những sóng mang này và không sử dụng được bởi những người dùng ở các khu vực đó. Trong đó các nhà cung cấp cáp và vô tuyến/ mobile đóng góp số lượng các yêu cầu IPv6 lớn nhất.

Về phía dev, đại diện Apple đưa ra 3 bước chỉ dẫn sau:

  • Sử dụng các framework kết nối như: NSURLSession
  • Tránh sử dụng các APIs chuyên dụng IPv4
  • Tránh các địa chỉ IP khó code

Nếu các dev app đang sử dụng APIs và framework ở tầm cao hơn và không hack ở tầng IP thì app có khả năng chỉ hoạt động ở IPv4 hoặc IPv6. Phần lớn các dev iOS sẽ không cần làm gì cả nếu đã theo những hướng dẫn chính xác khi code và đang sử dụng các framework kết nối iOS. Nhưng 1 số dev có lẽ đang dùng các APIs mức thấp hơn, liên kết trực tiếp đến các địa chỉ IPv4. Một số khác sử dụng địa chỉ IPv4 của người dùng để định dạng hoặc cho mục đích logging, xác thực.

Ngược lại, nếu app sử dụng các APIs chuyên dùng IPv4 hoặc các địa chỉ có IP khó code, bạn phải thay đổi chương trình của mình. Apple khuyến khích các dev sử dụng tài liệu “Supporting IPv6 DNS64/NAT64 Networks” và video “Your App and Next Generation Networks”.

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay