Thiết lập giám sát Database MySQL/MariaDB bằng Zabbix Server

Tram Ho

Tiếp tục về series về zabbix, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giám sát MySQL/MariaDB với Zabbix.

Trước khi đi vào thiết lập giám sát MySQL/MariaDB, bạn cần đảm bảo rằng trên máy chủ đã cài đặt zabbix agent.

Hướng dẫn cấu hình

Bước 1: Cấu hình MySQL/MariaDB

Tạo một user mới, ở đây mình tạo một user có tên là zabbix, và grant các quyền cho nó

Bước 2: Tạo file .my.cnf

Bạn cần tạo file .my.cnf trong đường dẫn home của zabbix /var/lib/zabbix, khai báo thông tin như sau:

sau đó dán nội dung sau vào file .my,cnd

Bước 3: Kiểm tra cấu hình trong file zabbix_agentd.conf

Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trong file /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf đã bỏ comment dòng sau chưa (nếu chưa có thì thêm vào)

Bước 4: Tạo file userparameter_mysql.conf
Tiếp đến vào bên trong thư mục /etc/zabbix/zabbix_agent.d/ sẽ có file userparameter_mysql.conf. Nếu chưa, bạn tạo lại file này và thêm nội dung sau:

Note: Các bạn nhớ chú ý tìm đúng template monitor theo version của mysql và zabbix, template trên mình đang test cho mysql version 5.6 và zabbix server 5.0

Bước 5: Bây giờ khởi động lại zabbix agent

Bước 6: Thêm Host và chọn template MySQL/MariaDB

Truy cập giao diện zabbix server, chọn Configuration >> Host >> Create Host
image.png

Chọn template DB MySQL
image.png

Sau khi điền các thông tin cần thiết như hình trên, nhấn Add để hoàn thành.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo