Thiết kế bot đơn giản trên telegram

Tram Ho

Khởi tạo bot

Chúng ta sẽ đăng nhập vào telegram. Tìm kiếm BotFather sẽ ra kết quả như sau:

Để lấy được token chúng ta sẽ gõ /newbot

Chọn tên bot phù hợp tiêu chí của nó đưa ra.

Cài đặt

npm init để tạo file package.json

Sau đó chúng ta sẽ code con bot này bằng thư viện nodejs node-telegram-bot-api

Đây là đoạn code cơ bản mà chúng ta thao tác chính với tên file là index.js

Chúng ta thử đoạn code sau và chạy node index.js

Một số loại thao tác cơ bản

Commands

Keyboards

User info

References

https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo