Thêm nhiều nguồn học lập trình miễn phí

Ngoc Huynh

Repo (nhà kho) của GitHub đã kết hợp các liên kết lại với nhau để đem lại các bài giảng, các lưu ý của khóa học hiện có trở nên không gò bó từ một số chương trình khoa học máy tính hàng đầu.

Nếu bạn có ước muốn học lập trình, nhưng bạn lại không có thời gian hay tiền bạc để đầu tư cho việc học nhằm có một tấm bằng về khoa học máy tính, thì hiện nay có nhiều lựa chọn miễn phí để giúp bạn học về các kỹ năng lập trình. Ví dụ như: bạn có thể tham gia khóa học miễn phí do các chuyên gia của Microsoft dạy hay bạn có thể chọn một trong số nhiều cuốn sách lập trình miễn phí đang ở trên mạng. Một repo mới của GitHub cung cấp một lựa chọn khác như: truy cập các bài giảng dưới dạng video và các tài liệu khóa học khác mà các chương trình khoa học máy tính của nhiều trường đại học có miễn phí trên mạng.

Repo đơn giản được gọi là Awesome Courses (các khóa học tuyệt vời), nó được tạo ra vào năm ngoái bởi Prakhar Srivastav và cung cấp danh sách các lớp học khoa học máy tính của trường đại học với các tài liệu liên quan đến khóa học chẳng hạn như các video bài giảng, các lưu ý, các bài tập có trên mạng. Các liên kết của repo có hơn 140 khóa học dạy một số chương trình khoa học máy tính hàng đầu chẳng hạn như M.I.T, Stanford, Cornell, và đại học Carnegie Mellon. Các khóa học được tổ chức theo chủ đề như: hệ thống, ngôn ngữ lập trình…

Dưới đây là một số khóa học có trên mạng khá hay và có nhiều tài liệu như:

. 6.001 Structure and Interpretation of Computer Programs của M.I.T
. CS 50 Introduction to Computer Science của đại học Harvard
. CS 421 Programming Languages and Compilers của đại học Illinois
. CS 5142 Scripting Languages của đại học Cornell
. CSE 373 Analysis of Algorithms của đại học Stony Brook

Còn có rất nhiều khóa học thú vị mà bạn có thể khám phá trong repo. Hãy tự mình tìm kiếm và học tập thành công!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/