Tạo ứng dụng WinForm phức tạp bằng các thao tác đơn giản với DevExpress 20.2

Tram Ho

Môi trường phát triển: .NET Framework 4.7.2 , DevExpress 20.2 , Visual Studio 2019.

Nếu có thông báo lỗi thiếu work load trong Visual Studio 2019, bạn cần cài thêm work load .NET và Desktop development.

Bấm text link “Instant layout assitant”

Đổi Form type và skin

Thay đổi skin

Sử dụng Toolbox

Hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + X

Hộp thoại Designer

hoặc sử dụng menu ngữ cảnh (context menu)

Truy cập On-Form

Sử dụng Properties window

Thư viện icon

Có thể sử dụng ImageUri

Cho phép đổi màu theo theme

Hình ảnh các bước thao tác: https://github.com/donhuvy/devexpress_designer_tools

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo